ETHICSPOINT היא לא שירות חירום או תחליף לחיוג למוקד חירום.
אל תשתמשו באתר זה כדי לדווח על אירועים המהווים סכנת חיים או סכנה לרכוש. ייתכן כי התגובה בנושא הדיווחים הנמסרים באמצעות שירות זה לא תהיה מיידית. אם אתם זקוקים לעזרה דחופה, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות.

   *

אנא מלא את המידע כדלקמן:
( * שדות חובה )

ארגון/יחידה: CEMEX

כתובת פיזית, סניף ו/או מספר חנות
   

         * האם אתה עובד של CEMEX?
                      

         * האם ברצונך להישאר אנונימי לגבי דוח זה?
                      
         
אם אתה מעוניין שידעו ב-CEMEX את זהותך, אנא מלא כדלקמן:
שמך:
 
מדווחים אנונימיים (בעילום שם) ולא אנונימיים, צריכים לעקוב על בסיס קבוע כדי לספק מידע נוסף, לשאול שאלות או להגיב לשאלות החוקר במהלך החקירות.
        

דוח - המשך טיפול בדיווחים שהוגשו בעבר
*
        
* תגובת המשך טיפול

אנא קח את הזמן ומסור מספר רב של פרטים ככל האפשר, תוך כדי הקפדה שלא למסור פרטים שעלולים לחשוף את זהותך, אלא אם כן אתה מעוניין בכך. חשוב לדעת האם אתה האדם היחיד שמודע למצב זה.
 

כאשר אתה שולח דיווח, יימסר לך מזהה דיווח. אנא רשום אותו ושמור עליו במקום בטוח. אנו מבקשים ממך להשתמש במזהה הדיווח יחד עם הסיסמה שבחרת כדי לחזור ל-EthicsPoint באמצעות אתר האינטרנט או הקו החם הטלפוני תוך 5-6 ימי עסקים. כאשר תחזור לאחר 5-6 ימי עסקים, תהיה לך אפשרות לעבור על שאלות שנשאלת לצורך המשך טיפול בדיווח, או לשלוח מידע נוסף על התקרית.

אף כי לא תהיה זקוק עוד למספר הדיווח / מספר האישור והסיסמה / קוד PIN המקוריים על מנת לעקוב אחר המשך הטיפול בדיווח שלך, אנו ממליצים לך להמשיך ולשמור על מידע זה במקום בטוח.

אנא בחר ססמא לדוח זה:
*
*
הססמאות שלך חייבות להתאים ולכלול לפחות ארבעה תווים.