PCC logo Header spacer
Hlavní strana
Zásady chování PCC
Reakce na zprávu
Pozor - Tato webová stránka je hostována na zabezpečeném serveru EthicsPoint a není součástí webu nebo intranetu firmy Precision Castparts.
PCC logo

Firma PCC je odhodlána podnikat v souladu s nejpřísnějšími morálními a právními normami. Nedodržení těchto zásad ohrožuje jméno firmy PCC, její pověst a její podnikání. Firma PCC se snaží být jedničkou na trhu a uspět v podnikání, ale nečestné podnikatelské praktiky nejsou tolerovány.

Zásady podnikatelského chování a etiky firmy PCC (tyto Zásady) slouží všem zaměstnancům jako vodítko a správná perspektiva pro porozumění etice podnikání firmy PCC.

Vyzýváme vás, abyste se se Zásadami firmy PCC seznámili a informovali nás o případných problematických otázkách nebo dotazech, které k Zásadám můžete mít.

Správní rada a tým vrchního vedení firmy PCC oceňují vaši podporu a spolupráci v naší společné snaze podnikat v souladu s nejpřísnějšími morálními a právními normami.


Reakce na zprávu Naše etické zásady
Naše zásady
EthicsPoint logo.

Firma PCC vybrala server EthicsPoint jako jednoduché a bezpečné rozhraní, přes které můžete anonymně a důvěrně hlásit zjištěné nebo domnělé aktivity, které mohou být trestným činem nebo porušením Zásad chování firmy PCC. Své poznatky můžete firmě PCC předat přes tento web nebo se na ni obrátit přes společnost EthicsPoint voláním na číslo 1-866-493-1855 (volání je zdarma).

Vaše identita nebude odhalena a zprávy, které předáte prostřednictvím EthicsPoint, zůstanou důvěrné, pokud neurčíte jinak.

Commitment side spacer.
Commitment bottomspacer

Podání zprávy