Линия за помощ на ЕЙ И ЕС

Корпорацията ЕЙ И ЕС (www.aes.com) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200, предлагаща достъпна и устойчива енергия чрез разнообразно портфолио от дистрибуторски фирми и производствени съоръжения.

Докладване на загриженост Кликнете тук, за да докладвате за предполагаеми нарушение на Кодекса за етика и бизнес поведение на Корпорацията ЕЙ И ЕС. Задайте въпрос Задайте въпрос, свързан с етиката или поискате съвет или обучение, свързано с политиките на Корпорацията ЕЙ И ЕС. Проследяване Проследяване на Вашия сигнал или запитване.

Откритата комуникация е от съществено значение за успеха на нашите Ценности. Ние се стремим към поддържане на работна среда, в която служителите на ЕЙ И ЕС могат да задават въпроси, да изразяват своята загриженост, както и да правят разумни предложения, свързани с търговските практики.

Служителите на ЕЙ И ЕС са подканени да задават въпроси и да докладват за нарушения. Ще бъдат положени всички разумни усилия, за да се защити поверителността на всеки, изпратил сигнал. ЕЙ И ЕС ще отговори на всички искания за консултация и ще разследва всички сигнали за неуместно поведение. Няма да бъдат приемани репресивни мерки спрямо служител на ЕЙ И ЕС заради добросъвестно докладване на Линията за помощ на предполагаеми неправомерно поведение.

Линията за помощ на ЕЙ И ЕС не е служба за спешни случаи, като 112. Не използвайте този сайт, за да докладвате за събития, представляващи непосредствена заплаха за живота или за собствеността ви. Сигналите, представени чрез този уеб-сайт може да не получат незабавен отговор. Ако се нуждаете от спешна помощ, моля свържете се с местните власти на страната си.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

БезопасностПочтеностГъвкавост
ЗабавлениеСъвършенство

Ценностите на ЕЙ И ЕС винаги са били част от нашите търговски практики и осигуряват обща рамка за нашите решения и действия във всички наши предприятия по целия свят.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да запазим нашата поверителност, тази уеб страница се поддържа от EthicsPoint, трета страна продавач, ангажирана от корпорацията AES за обслужване на помощната линия на AES.