Помощна линия на AES

Помощната линия на AES не е служба за спешни случаи, като 911. Не използвайте този сайт, за да докладвате за събития, представляващи непосредствена заплаха за живота или за собствеността. Докладите, представени чрез този уеб сайт, може да не получат незабавен отговор. Ако се нуждаете от спешна помощ, моля свържете се с Вашите местни власти.

Хората от AES, които имат въпроси или загрижености за едно бизнес поведение, може да използват този уеб сайт за докладване на загриженост, задаване на въпрос или проследяване на доклад, който вече е бил представен. Ще бъдат положени всички усилия за запазване на поверителността на всеки, който представя доклад. AES ще отговори на всички изисквания за съвет и ще разследва всички доклади за неправомерно поведение.

Хората на AES са подканени да задават въпроси и да докладват за нарушения. Хората на AES, които добросъвестно търсят съвет, изразяват своята загриженост или докладват неправомерно поведение, извършват правилното действие - бизнес резултатите никога не са по-важни от поведението, съответстващо на нашите Ценности.

Откритата комуникация е от съществено значение за успеха на нашите Ценности. Ние сме посветени на поддържането на работна среда, в която хората на AES могат да задават въпроси, да изразяват своята загриженост и да правят подходящи предложения, свързани с бизнес практиките. Няма да приемем репресивна мярка спрямо никое лице на AES за задаване на въпроси или изразяване на загриженост или за добросъвестното докладване на възможно неправомерно поведение.

Моля, изберете от бутоните в ляво, за докладване на загриженост, за задаване на въпрос, за изискване на ръководство или за проследяване на доклад, който вече сте представили.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

  • Да поставим сигурността на първо място
  • Да действаме с интегритет
  • Почетни задължения
  • Стремеж към превъзходство
  • Заблавление чрез работата

Корпоративните ценности винаги са били част от бизнес практиките на AES. Ценностите на AES осигуряват обща рамка за нашите бизнес решения, действия и поведения за нашите бизнеси в целия свят.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да запазим нашата поверителност, тази уеб страница се поддържа от EthicsPoint, трета страна продавач, ангажирана от корпорацията AES за обслужване на помощната линия на AES.