ВНИМАНИЕ! Тази уеб страница се хоства на сигурните сървъри на EthicsPoint и не е част от уебсайта или интранета на Universal Corporation.

За подаване на писмен сигнал за нередност

След като подадете сигнала, ще получите индивидуален код, който се нарича още "ключ за сигнал". Този код (ключ) ви осигурява анонимност в целия процес на обработка на сигналите. Запишете си кода и паролата и ги дръжте на безопасно място. След 5-6 работни дни използвайте кода (ключа) и паролата си, за да проверите дали имате обратната връзка или въпроси по вашия сигнал.

ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН Е ПРАВИЛНИЯТ

Почтеност, етика, прозрачност — това са просто думи. Докато дадена компания не поеме ангажимент да ги направи неразделна част от своето бизнес поведение. В Universal този ангажимент е проникнал в нашите операции на всяко ниво, всеки ден. От смекчаване на риска до педантично внимание към законите и разпоредбите – спазването на правилата е вградено в нашата ДНК и се вижда в нашите усилия за смекчаване на риска, в етичните процедури при вземане на решение и в правилата за корпоративно управление. Защото ръководството на Universal пламенно вярва, че извършването на правилното нещо по правилния начин е единственият начин за правене на бизнес. Точно това правят лидерите.

Почтеното водене на бизнес е важно, за да поддържаме статута си на лидер в нашия бранш. Дължим това на нашите клиенти, нашите общности, нашите акционери и един на друг. Всеки от нас има ключова роля в този процес и Universal разчита на Вас.

Нашият Кодекс за поведение задава високи етични стандарти, които да ни ръководят. Воденето на бизнеса в съответствие с високи етични стандарти е правилният начин на действие и означава, че това е добър бизнес. Когато става дума за етика и почтеност, ние в Universal имаме три основни цели: 1) да работим почтено; 2) да водим бизнеса си почтено; и 3) да обработваме почтено информацията и активите. С постигането на тези цели превръщаме Universal в компанията, която заслужава да бъде.

Всички ние сме длъжни да подаваме сигнали за възможни нарушения, така че съответното поведение да бъде разгледано и Universal да може да се справи със ситуацията и да предприеме съответни действия.

Нито един човек от семейството на Universal няма да предприеме насрещно действие срещу някой, който е предоставил вярна информация относно нарушаване на закон или на правила на Universal. Universal няма да толерира никакви ответни мерки срещу лица, които задават въпроси или подават добросъвестно сигнали за възможни нарушения. Всеки, който предприема ответни мерки или се опитва да го прави, ще получи дисциплинарни санкции.

Горещата линия относно спазването на правилата може да се използва 24 часа на ден 7 дни в седмицата и то на Вашия местен език. Телефонните разговори и онлайн подадените сигнали се приемат от независима организация: EthicsPoint. Целта е да се гарантира, че можете да съобщавате безопасно и честно за проблеми и безпокойства, свързани с неетични или незаконни дейности, като запазвате своята анонимност и конфиденциалност.

Всеки сигнал се прослушва, проследява и съобщава на корпоративния комитет по спазване на правилата. Ние гледаме сериозно на нашата гореща линия и се надяваме Вие също да го правите. Ако видите нещо нередно, моля, подайте сигнал, така че да можем да работим заедно за прекратяването му.