Etický kodex skupiny Michelin

Zpráva pro zaměstnance Michelinu, obchodní partnery a externí subjekty/veřejnost týkající se pravidel, jak používat tyto stránky pro hlášení porušení etických zásad:

Trvalý úspěch společnosti Michelin závisí na tom, zda se její zaměstnanci chovají bezúhonně a plně v souladu s předpisy, legislativou a firemními provozními zásadami a postupy. Etické chování a obchodní chování v souladu se všemi pravidly, která odrážejí naše hodnoty, je podstatné pro naše zaměstnance, zákazníky, akcionáře a obecně pro naši obchodní činnost. Michelin je závislý na vás v tom, aby si společnost uchovala své dobré jméno a chránila se před finanční a právní újmou.

Tyto webové stránky umožňují vám - zaměstnanci společnosti Michelin, jejímu obchodnímu partneru či externímu subjektu/veřejnosti - nahlásit důvěrným způsobem porušení etických zásad. Hlášení je možné provést tak, že se identifikujete, ale také anonymně. Tento ohlašovací program je možné použít pro různé problémy týkající se etiky, integrity nebo dodržování předpisů. Děkujeme za váš čas, který si uděláte pro vaše hlášení. Vaše ochota se zapojit je důležitá pro naši schopnost zajistit etické chování ve všech našich činnostech.

Jakmile dokončíte své hlášení, obdržíte jedinečný kód, který se nazývá "klíč k hlášení". Tento klíč spolu s heslem si napište a uchovejte jej na bezpečném místě. Po 5-6 pracovních dnech použijte klíč k hlášení a heslo, abyste zkontrolovali, zda se v hlášení nenachází nějaká odezva či otázky.

Připomínáme, že informace předané v rámci tohoto etického kodexu musí zachovat faktickou podobu a mít přímou vazbu na předmět výstrahy. Společnost Michelin se zavazuje chránit vaše osobní údaje a zastávat jasný a transparentní přístup k informacím, které shromažďujeme, a ke způsobu jejich využití. Další informace naleznete ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

POZOR! Tyto webové stránky jsou hostovány na zabezpečených serverech EthicsPoint a nejsou součástí stránek společnosti Michelin nebo jejího intranetu.