Jak podat zprávu

Poté, co dokončíte zprávu, vám bude přidělen jedinečný kód zvaný „klíč zprávy“. Zapište si svůj klíč zprávy a heslo a bezpečně je uložte. Po  5 až 6 pracovních dnech pomocí svého klíče zprávy a hesla zkontrolujte svou zprávu, abyste zjistili, jaká je odpověď nebo zda nejsou nějaké dotazy.

Náš závazek

Společnost Shape Corp. („Shape“) se zavázala podnikat v souladu s nejvyššími etickými standardy. Dodržení tohoto závazku očekávají nejen naši zákazníci, ale také naši vedoucí pracovníci, spolupracovníci a celá naše komunita. Naše Zásady chování popisují zásady chování, kterými se řídí všichni spolupracovníci, vedoucí pracovníci a zástupci společnosti Shape a které jsou základem obchodní filozofie naší společnosti.

Společnost Shape si stanovila závazek udržovat prostředí, kde je otevřená komunikace pravidlem, nikoli výjimkou. Chceme, abyste se neostýchali upozornit svého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka na situace, v nichž došlo k porušení našich Zásad chování anebo souvisejících pravidel a norem. Chcete-li raději oznámit danou situaci prostřednictvím důvěrné a anonymní zprávy (v rozsahu povoleném zákonem) nebo nechcete-li své obavy ohlásit svému nadřízenému či vedoucímu pracovníkovi, použijte tuto horkou linku, jejíž správu zajišťuje nezávislá společnost EthicsPoint. Tuto horkou linku můžete také použít v případě, že budete chtít požádat o radu v souvislosti se Zásadami chování či souvisejícími pravidly a normami.

Zaměstnanci, kteří v dobré víře oznámí své obavy nebo poskytnou nějaké informace, se nemusí obávat žádných odvetných opatření. V souladu s povinnostmi vyplývajícími z platných zákonů budou všechna oznámení považována za důvěrná. Ve společnosti Shape jsme tvrdě pracovali na tom, abychom si vybudovali pověst společnosti zaručující kvalitu, dokonalost, bezúhonnost a spokojenost zákazníků. Pokud se domníváte, že došlo k potenciálnímu porušení Zásad chování společnosti Shape, musíte nám o něm říci.

Další informace naleznete v části Často kladené dotazy o systému EthicsPoint.