Náš závazek

CEMEX je společnost vyznávající hodnoty, jako je zodpovědnost a integrita. Náš Etický kodex obsahuje obecné návody a doporučení pro vedení jednání v souladu s nejpřísnějšími etickými standardy.

CEMEX se zavazuje vytvářet a udržovat prostředí, kde je otevřená a čestná komunikace standardem, nikoli výjimkou.

V situacích, kdy preferujete anonymní hlášení, vám doporučujeme použít tuto "horkou linku", která je provozována třetí stranou, společností EthicsPoint. Doporučujeme vám hlásit porušení uvedené v Etickém kodexu a směřovat sem dotazy na směrnice a postupy, a vítáme též poskytování pozitivních příkladů a návrhů.

Informace, které jste poskytli, budou zaslány společností EthicsPoint zcela anonymně, pokud jste si tuto možnost zvolili. Chceme vás ujistit, že vaše připomínky budou brány v úvahu.

Podívejte se na Nejčastěji kladené otázky pro více informací.

Vytvořit report

Poté, co vyplníte celé hlášení, bude vám přidělen kód zvaný "klíč". Poznamenejte si váš klíč a heslo a uchovejte je na bezpečném místě. Za 5-6 pracovních dní použijte tento klíč a heslo, abyste zkontrolovali, zda již máte ke svému hlášení zpětnou vazbu, popř. nějaké doplňující otázky.


Navazující report

  • Klíč:
  • Heslo:

Pokud nemáte klíč a heslo k EthicsPointu, vaše společnost možná nedávno změnila poskytovatele těchto služeb. Prosím klikněte na Pokračovat.

Pokračovat