Asistenční linka pro podávání oznámení společnosti G4S

Jakožto součást programu společnosti G4S pro etiku a dodržování předpisů a závazku „jednat vždy bezúhonně“ je asistenční linka pro podávání oznámení společnosti G4S důvěrným kanálem, prostřednictvím kterého mohou současní i bývalí zaměstnanci a jakékoli jiné třetí strany vyjádřit své obavy z protiprávního jednání, aniž by se museli obávat odvetných opatření.

Všechna oznámení budeme brát vážně a budeme s nimi zacházet s respektem. Pokud podáte oznámení, společnost G4S vás vždy ochrání. Jakoukoli formu odvetných opatření vůči těm, kdo oznámí své obavy, považujeme za závažný disciplinární přestupek.

Podání oznámení online

Telefonické oznámení přestupku

Poté, co odešlete své oznámení, dostanete jedinečný kód – tzv. „klíč hlášení“. Klíč hlášení a heslo si zapište a uschovejte je na bezpečném místě. Jakmile vyplníte oddíl oznámení, můžete se k podanému oznámení vrátit pomocí klíče a hesla a podívat se na případnou zpětnou vazbu nebo dotazy.