Autolivi abiliin

Ühtse Autolivi eetilisest kultuurist annab aimu meie pühendumus meie väärtuste ülalhoidmisele, seaduskuulekus ja sellise kultuuri edendamine, kus kõigi töötajate tegevus on üdini eetiline ja väärikas, kus eetikanormide rikkumist ei tolereerita ja kus töötajatel on õigus kaasa rääkida. Autolivis rakendame meie väärtusi iga päev – sest elude päästmisega tegeleva ettevõtte jaoks on väga tähtis selle äritegevuse korraldus. Pühendume kõik täiel määral meie tugeva eetilise käitumise kultuuri säilitamisele ja edasiarendamisele.

Meie ärimeetodid on sama olulised kui meie äri sisu

Kui see ei tundu, ei kõla või ei näi õige, siis ei pruugi see õige olla. Kellelt abi küsida? Kuhu pöörduda? Mida teha? Vastuste saamiseks on mitmeid mooduseid. Tööga seonduvates probleemides suuniste saamiseks peavad Autolivi töötajad tutvuma äritegevuse ja -eetika standarditega või küsima nõu juhatuse liikmelt, personaliosakonna esindajalt, juriidiliselt osakonnalt või korporatsiooni järelvalveosakonnalt. Konfidentsiaalse võimalusena soovitatakse teil kasutada Autolivi abiliini, mida pakub kolmanda osapoole teenusepakkuja EthicsPoint. Teil soovitatakse esitada raport rikkumiste suhtes, mis on toodud meie käitumissuunistes. Lisaks saate küsida nõu seoses reeglite ja protseduuridega ning esitada positiivseid soovitusi ja lugusid.

EthicsPoint edastab teie esitatud info meile täiesti konfidentsiaalsel ja anonüümsel (kui lubatud) kujul, kui teie seda soovite. Garanteerime, et teie kommentaare võetakse kuulda.

Lisainfo saamiseks vaadake EthicsPoint KKK.

Kiri juhatuse esimehelt ja tegevjuhilt Mikael Brattilt

Mikael Brattilt, tegevjuht

Autolivis on meie äri eesmärgiks elude päästmine. Autolivist on saanud üleilmne liider mootorsõidukite turvasüsteemide valdkonnas. Meie edu alus on kirg päästa elusid ja tehnoloogia järjepidev uuendamine. See puudutab ka meie igapäevatööd. On äärmiselt oluline, et me kõik toimiksime eetiliselt, näitaksime üles austust ja oleksime ausad.

Oleme Autolivis loonud selgete väärtustega kultuuri, mis aitab meil teha õigeid valikuid isegi keerulistes olukordades. Kui kahtlustate, et nähtu või kuuldu on vastuolus Autolivi juhendiga, rääkige palun sellest teistele Autolivi töötajatele, näiteks oma juhile või personali-, õigus- või järelevalveosakonna esindajale. Autolivi abiliin on väärtuslik töövahend, mida saab kasutada meie käitumissuuniste või seaduste rikkumisest teatamiseks. Heas usus esitatud raportitele ei järgne kunagi kättemaksu.

Meie töö on tähtis, kuid sama on oluline ka see, kuidas korraldame oma igapäevast tegevust. Igaüks meist on kohustatud täitma oma tööülesandeid eetiliselt ja seaduskuulekalt. Kõik algab minust.

Raporti esitamine

Raporti täitmise järel väljastatakse teile unikaalne kood ehk "raporti võti". Kirjutage raporti võti ja parool üles ning hoidke neid turvalises kohas. 5-6 tööpäeva möödudes kasutage raporti võtit ja parooli tagasiside või küsimuste kontrollimiseks.