Upiti vezani za COVID-19? Napravite izvještaj na lijevoj strani ekrana.

** Upiti za COVID-19 dostupni su samo za internetsko izvještavanje **

Naša posvećenost

CEMEX, S.A.B. de C.V. je organizacija sa snažnim vrijednostima odgovornosti i integriteta. Naš kodeks sadrži opće smjernice za vođenje poslovanja po najvišim etičkim standardima.

CEMEX, S.A.B. de C.V. zalaže se za okruženje u kojem je otvorena i iskrena komunikacija standard, a ne iznimka. Želimo da se osjećate ugodno u pristupu svom nadređenom ili upravi u slučajevima kada vjerujete da je došlo do kršenja pravila ili standarda.

U situacijama u kojima biste preferirali podnijeti prijavu anonimno, u povjerenju, ohrabrujemo vas da koristite ovu telefonsku liniju, čiji je domaćin pružatelj usluga telefonske linije treće strane, EthicsPoint. Pozivamo vas da podnosite prijave koja se odnose na kršenja navedena u Našem kodeksu, kao i traženje smjernica koje se odnose na politike i procedure te davanje pozitivnih prijedloga i priča.

Podatke koje dostavite, EthicsPoint će nam poslati potpuno povjerljivo i anonimno, ukoliko želite. Imate naše jamstvo da će se vaši komentari čuti.

Vidi EthicsPoint FAQs za više informacija.

Izradi prijavu

Kada predate prijavu, dobit ćete jedinstveni ključ prijave. Zapišite ga zajedno s lozinkom i čuvajte na sigurnom mjestu. Nakon 5-6 radnih dana, prijavite se uz pomoć "ključa" i lozinke kako biste pregledali svoju prijavu u slučaju povratnih informacija ili pitanja.


Praćenje prijave

  • Ključ prijave:
  • Lozinka:

Ako nemate ključ i lozinku za izvješće EthicsPoint, vaša je organizacija možda nedavno promijenila davatelje usluga. Kliknite "nastavite" za daljnje praćenje.

Nastavite