Gyakran ismételt kérdések

Az EthicsPoint-ról

Mi az EthicsPoint?

Az EthicsPoint olyan internetes portál, amely arra szolgál, hogy az Autoliv Segélyvonalán keresztül aggodalmakat jelentsenek be.

Az EthicsPoint egy átfogó és bizalmas jelentéseket készítő eszköz, amelyet a NAVEX Global hozott létre, hogy segítséget nyújtson az alkalmazottaknak és a dolgozóknak a munkahelyi csalás, visszaélés és más kötelességszegés kezelése érdekében, mindezt a pozitív munkakörnyezet ápolásával..

Miért van szükség az EthicsPoint-hoz hasonló rendszerre az Autoliv Segélyvonalához?

 • Hisszük, hogy munkavállalóink alkotják legfontosabb alapunkat. Nyílt kommunikációs csatornák létrehozásával elősegíthetjük a pozitív munkahelyi környezetet és maximálissá tehetjük a termelékenységet.
 • A tőzsdén jegyzett vállalatok számára a törvény előírja, hogy névtelen bejelentési eszközt biztosítsanak a számviteli és könyvvizsgálati csalásoknak közvetlenül a könyvvizsgáló bizottság általi kezelése céljából.
 • Egy hatékony bejelentő rendszer erősíteni fogja arra irányuló egyéb erőfeszítéseinket, hogy sértetlenségi és etikus döntéshozatali kultúrát ápoljunk.

Bejelentések – Általánosságok

Tehetek bejelentést vagy az Interneten, vagy telefonon keresztül?

Igen. Az Autoliv Segélyvonalán keresztül Ön bizalmas, névtelen (ahol megengedett) bejelentést tehet akár telefonon, akár az Interneten keresztül.

Milyen fajta helyzetekről tegyek bejelentést?

Az Autoliv Segélyvonalának a rendszerét úgy tervezték, hogy a munkavállalók az irányelvek, törvények és előírások, az Autoliv szabványainak vagy Magatartási kódexének a bármilyen tényleges vagy lehetséges megsértését bejelenthessék, amelyről úgy vélik, hogy bekövetkezett vagy be fog következni, vagy egyéb aggodalmaikat bejelentsék. A lehetséges szabályszegések, amelyeket jelentenie kell, többek között a következők:

 • Rendellenességek vagy hamis adatok a számlázásban és az auditálásban
 • Trösztellenes vagy versenyellenes szabályok megszegése
 • Fennálló vagy lehetséges érdekkonfliktusok
 • Gyermek- vagy kényszermunka
 • Személyes előnyök szerzése bennfentes lehetőségek révén
 • Tulajdonrongálás és lopás
 • Bizalmas információk kiadása engedély nélkül
 • Drog- vagy alkoholfogyasztás
 • Környezeti, egészségi és biztonsági problémák
 • Információk meghamisítása vagy megsemmisítése
 • Csalás vagy hűtlen kezelés
 • Helytelen ajándékozás és vendéglátás, kenőpénz vagy visszacsorgatás
 • Hátrányos megkülönböztetés, helytelen, sértő vagy zaklató magatartás
 • A Vállalat erőforrásainak helytelen használata, vagy az azokkal való visszaélés
 • Minőségi aggodalmak
 • Megtorlás

Ha jogsértést tapasztalok, ne csak a vezetőmnek, a biztonsági szolgálatnak vagy az emberi erőforrások osztályának jelentsem be, és hagyjam rájuk az ügy kezelését?

Ha olyan magatartást tapasztal, amelyről úgy véli, hogy magatartási kódexünkkel ellentétes, elvárjuk, hogy bejelentse. Ideális esetben, bármilyen aggodalmát a közvetlen vezetőjének, vagy olyan vezetőnek, akiben Ön megbízik, az Emberi Erőforrás osztály, Jogi osztály, Megfelelőségi osztály képviselőjének, vagy a vezetőség más tagjának kellene bejelentenie. Elismerjük azonban, hogy lehetnek olyan körülmények, amelyek között kényelmetlennek érzi a probléma ilyen módon történő bejelentését. Pontosan ilyen körülmények esetére léptünk partneri kapcsolatba az Autoliv Segélyvonalával, amely támogatja a célunk elérését. Inkább tegyen névtelen bejelentést, mintsem hogy megtartsa magának az információkat. Ne feledje: ha a lehető legtöbb információt és részletet osztja meg, amikor jelentést tesz, segíti a Vállalatot, hogy kivizsgálja és megoldja a problémát.

Miért jelentsem, ami a tudomásomra jutott? Számomra miért előnyös ez?

Mindannyiunknak jogában áll az, hogy pozitív munkahelyi környezetben dolgozzunk, és ehhez a joghoz társul az etikus eljárásnak, és annak a felelőssége, hogy az illetékes személyeket értesítsük arról, ha valaki nem tanúsít megfelelő magatartást. Együttműködve tudunk egészséges és termelékeny környezetet fenntartani. A vállalatnál a helytelen magatartás az egész vállalat életképességét fenyegetheti.

Akkor is jelentsek problémát, ha nem áll rendelkezésemre bizonyíték?

Meggyőződésünk szerint a bejelentések, a vizsgálatok és a konstruktív visszajelzések fontos szerepet játszanak abban, hogy a Vállalatunkat kiváló munkahellyé tettük. Az Autolivnél kötelességünknek tartjuk, hogy megvédjük azokat a munkavállalókat, akik bejelentést tesznek, vagy jóhiszeműen részt vesznek egy vizsgálatban. A “Jóhiszeműen&rdquo azt jelenti, hogy őszintén átadja a birtokában levő összes információt, amikor bejelentést tesz, vagy részt vesz egy vizsgálatban. Nem számít, ha később rájön, hogy tévedett, vagy a jelentett esemény végül is nem volt szabályszegés.

Mi történne, ha közölném a személyazonosságomat, lennének megtorlások ellenem?

Az Autoliv nem tűr el semmiféle megtorlást, zaklatást vagy szankciót. Egyetlen alkalmazottat sem érhet hátrány amiatt, hogy nem volt hajlandó olyan utasításnak eleget tenni, amely meggyőződése szerint csalásnak minősül vagy megsérti a Kódexben foglaltakat, a törvényeket vagy az előírásokat. Ha tud róla vagy gyanítja, hogy valakit megtorlás ért, vagy az adott pillanatban is ilyen helyzetben van, jelentse a helyzetet egy jogi képviselőnek, egy megfelelőségi képviselőnek vagy az Autoliv Segélyvonalán keresztül.

Ki fogják vizsgálni a bejelentésemet?

Az Autoliv komolyan veszi a helytelen magatartásra vonatkozó bejelentéseket. Azonnal vizsgálatot indítunk, a problémát orvosoljuk, és meggátoljuk, hogy újra megtörténjen. Vállalatunk minden erőfeszítést megtesz, hogy a vizsgálatok ellentmondásmentesek, átfogók és a lehető legbizalmasabbak legyenek. Elvárjuk, hogy ha felkérést kap, vegyen részt az esetleges helytelen magatartást feltáró vizsgálatban. Ha a vizsgálat kideríti, hogy valaki helytelenül viselkedett, az Autoliv a törvények szerinti, a helyzetnek megfelelő vagy szükséges választ ad. A körülményektől függően ez lehet képzés vagy fegyelmi intézkedés, utóbbi esetben akár a munkaviszony megszüntetése is. Emellett az Autoliv jelentheti a helytelen magatartást vagy a vizsgálat eredményeit az illetékes hatóságoknak. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Autoliv hogyan folytatja le a vizsgálatot, olvassa el a Kivizsgálási irányelvet.

A vezetőség valóban elvárja, hogy bejelentést tegyek?

Természetesen, igen. Valójában, szükségünk van arra, hogy bejelentést tegyen. Ön tudja, hogy mi történik a vállalatunknál — a jót és a rosszat egyaránt. Ön kezdeti információkkal rendelkezhet egy cselekedetről, amely aggodalomra adhat okot. Az Ön bejelentése minimálisra csökkentheti a vállalatra és a munkavállalóinkra gyakorolt esetleges negatív hatást. Továbbá, a pozitív hozzáállás segíthet a vállalati kultúrát és teljesítményt javító problémák azonosításában.

Hová kerülnek ezek a bejelentések? Ki férhet hozzájuk?

A bejelentések közvetlenül az Autoliv Segélyvonalának a biztonságos kiszolgáló számítógépére kerülnek, hogy megakadályozzák a biztonság esetleges megsértését. Az Autoliv Segélyvonala ezekhez a bejelentésekhez a vállalatnál csak olyan meghatározott személyek számára engedi meg a hozzáférést, akiket a bejelentés értékelésével bíztak meg, a szabályszegés típusától és a probléma helyétől függően. A bejelentések kezelői képzésben részesültek arról, hogy a bejelentéseket a legmesszemenőbb bizalmassággal kezeljék.

A rendszer megléte azt jelenti, hogy valaki figyel engem?

Az Autoliv Segélyvonal rendszere általános filozófiánk pozitív szempontjára összpontosít, és egy biztonságos, megbízható és etikus munkahely megteremtését teszi lehetővé számunkra. Kérjük, ne habozzon iránymutatást kérni az etikai kételyekről, pozitív javaslatokat tenni vagy aggodalmat közölni. A hatékony kommunikáció kritikus fontosságú a munkahelyen és a kommunikáció javításának nagyszerű eszköze.

Gondosan választottuk ki a legjobb bejelentő eszközt, a megfelelőségi kötelezettségeink teljesítéséhez, miközben pozitív bejelentési környezetet alakítunk ki.

Biztonsággal kapcsolatos bejelentések & Titoktartási kötelezettség

Úgy vélem, hogy egy vállalati számítógépről küldött bármilyen jelentés következtében naplóbejegyzés keletkezik egy kiszolgáló számítógépen, amely megmutat minden honlapot, ahová a számítógépem csatlakozik, tehát, ez a naplóbejegyzés nem fog engem a bejelentés forrásaként azonosítani?

Az Autoliv Segélyvonala nem generál vagy nem tart fenn semmilyen belső kapcsolódási naplót IP címmel, tehát az Ön számítógépét az Autoliv Segélyvonalához kötő semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Valójában, az Autoliv Segélyvonala szerződés alapján kötelezett arra, hogy ne törekedjen a bejelentő személyazonosságának a feltárására.

Ha kényelmetlennek érzi, hogy a bejelentést a munkahelyi számítógépén keresztül tegye meg, lehetősége van arra, hogy egy munkahelyi környezeten kívüli számítógépről nyújtsa be a bejelentését (például egy Internet kávézóból, barátjától, stb.) az Autoliv Segélyvonal biztonságos honlapján keresztül. Sokan választják ezt a lehetőséget: az Autoliv Segélyvonalának az adatai szerint a bejelentéseknek kevesebb, mint 12%-a keletkezik munkaidőben.

Benyújthatok bejelentést otthonról, mégis névtelenül maradva?

Egy otthonról, egy szomszéd számítógépéről vagy bármilyen internetes portálon keresztül küldött bejelentés biztonságos és névtelen marad. Az internetes portálok soha nem azonosítják a látogatókat a képernyőn látható név alapján, és az Autoliv Segélyvonal rendszere leválasztja az internetes címeket, a névtelenség teljes megőrzése céljából. Továbbá, az Autoliv Segélyvonala szerződés alapján kötelezett arra, hogy ne törekedjen a bejelentő személyazonosságának a feltárására.

Aggódom amiatt, hogy az általam az Autoliv Segélyvonalának közölt információ végül is feltárja a személyazonosságomat. Hogyan tudnak biztosítani arról, hogy ez nem fog megtörténni?

Az Autoliv Segélyvonal rendszerét úgy tervezték, hogy védje az Ön névtelenségét. Mégis, ha Ön névtelen kíván maradni, Önnek - bejelentőként - biztosítania szükséges, hogy a bejelentés szövege ne tárja fel véletlenül az Ön személyazonosságát. Például, “a Jan Smith melletti munkaállomásomról…” vagy “33 évem során…”.

Az ingyenesen hívható telefonos segélyvonal is bizalmas jellegű és névtelen?

Igen. Felkérik majd Önt arra, hogy ugyanazokat az információkat adja meg, mint amelyeket egy Internet-alapú bejelentésben megadna, és a hívását fogadó személy az Ön válaszait az Autoliv Segélyvonalának a honlapjára fogja beírni. Ezekre a bejelentésekre ugyanazok a biztonsági és titoktartási intézkedések érvényesek a továbbítás során.

Mi történik akkor, ha szeretném, hogy a bejelentésem során azonosítsanak engem?

A bejelentésben van egy szakasz, ahol azonosíthatja magát, ha úgy kívánja.

Ötletek & Legjobb gyakorlatok

Ismerek néhány etikátlan magatartású személyt, de ez nincs rám hatással. Miért vállaljam a bejelentés terhét?

Vállalatunk úgy döntött, hogy bátorítson az etikus magatartásra. Minden etikátlan magatartás minden szinten sérti a vállalatot és az összes munkavállalót, Önt is beleértve. Csak idézze fel, mi történt más vállalati botrányokban, hogy észlelje azokat a katasztrofális hatásokat, amelyeket látszólag ártalmatlan hiányosságok okozhatnak egy máskülönben egészséges vállalat etikájában. Tehát, ha bármilyen helytelen magatartásról vagy etikai szabálysértésekről van tudomása, kérjük, tekintse a saját maga és kollégái feladatának, hogy azokat bejelentse.

Nem vagyok benne biztos, hogy az, amit észleltem vagy hallottam a vállalati irányelvek megsértése-e, vagy etikátlan magatartás, azonban csupán nem tűnik a számomra helyénvalónak. Mit tegyek?

Tegyen bejelentést. Az Autoliv Segélyvonala úgy segít a bejelentése elkészítésében és elküldésében, hogy az pontosan értelmezhető legyen. Azt javasoljuk, hogy inkább jelentsen be egy olyan helyzetet, amely később ártalmatlannak bizonyul, mintsem hogy egy esetleg etikátlan magatartás csak azért folytatódjon, mert Ön bizonytalan volt.

Mi történik akkor, ha a vezetőm, vagy más vezetők érintettek egy szabályszegéssel? Nem kapják meg a bejelentést, és nem fogják eltussolni az ügyet?

Az Autoliv Segélyvonal rendszerét és bejelentés-elosztását úgy tervezték, hogy az érintett feleket ne értesítsék, vagy számukra ne biztosítsanak hozzáférést olyan bejelentésekhez, amelyekben megnevezték őket.

Mi történik akkor, ha valamilyen fontos dolog azt követően jut eszembe, miután benyújtottam a bejelentést? Vagy akkor, ha a vállalat további kérdéseket kíván feltenni a bejelentésemről?

Ha az Autoliv Segélyvonal honlapján, vagy az Autoliv Segélyvonal Hívásközpontján keresztül nyújt be bejelentést, Ön egyedi felhasználónevet kap, és jelszó választására kap felkérést. Visszatérhet az Autoliv Segélyvonal rendszerébe, akár az Interneten, akár telefonon keresztül, és elérheti az eredeti bejelentést, hogy további adatokat szolgáltasson vagy, hogy egy vállalati képviselő kérdéseire válaszoljon, és további adatokat szolgáltasson a nyitott problémák megoldásának elősegítése céljából. Nyomatékosan kérjük, hogy a vállalati kérdések megválaszolására meghatározott időn belül térjen vissza az oldalra. Ekkor Ön és a vállalat „névtelen párbeszédbe” kezd, amely során nem csak a helyzeteket azonosítják, hanem azokat meg is oldhatják, attól függetlenül, hogy mennyire összetettek.

Ezek a bejelentés-kiegészítések ugyanolyan biztonságosak, mint az első?

Az Autoliv Segélyvonal minden levelezését ugyanúgy szigorúan bizalmasan kezeljük, mint az első bejelentést, továbbra is a névtelenség védelme alatt.

Akkor is tehetek bejelentést, ha nincs Internet-hozzáférésem?

Az Autoliv Segélyvonalán keresztül bármilyen olyan számítógépről tehet bejelentést, amely Internet-hozzáféréssel rendelkezik. Tehet bejelentést otthonról. Sok nyilvános helyen, a közkönyvtárakban is vannak Internetes számítógépek. Ha nincsen hozzáférése, vagy kényelmetlennek érzi a számítógép-használatot, felhívhatja az Autoliv ingyenesen hívható forró vonalát, amely az év 365 napján, 24 órában elérhető.

Bejelentés tétele

Miután elkészítette a bejelentését, „bejelentés-kulcs” elnevezésű egyedi kódot kap. Írja le a bejelentés-kulcsát és a jelszavát, és őrizze biztonságos helyen. 5-6 munkanap elteltével, a bejelentés-kulcsa és jelszava segítségével ellenőrizze a bejelentését, hogy nincsen-e visszajelzés, vagy nincsenek-e kérdések.