UNTUK MEMFAILKAN LAPORAN

MELALUI TELEFON


KOMITMEN GRUMA

Prosedur laporan ini telah direka untuk memastikan, sebanyak mungkin, bahawa pekerja GRUMA mempunyai kebolehan untuk membuat laporan sulit dan tanpa nama dengan menggunakan prosedur EthicsPoint.

Kami menghargai sokongan dan kerjasama anda dalam mengekalkan GRUMA sebagai syarikat beretika.

Terima kasih atas bantuan anda!


TATAKELAKUAN KAMI

GRUMA dan anak syarikatnya berdedikasi untuk memberikan pengilangan yang paling efisien dan perkhidmatan pemasaran dengan khidmat pelanggan yang tiada bandingannya, bersama dengan tempat kerja yang selamat dan produktif untuk pekerja kami.

Kod kami bersambung semula dalam:

  • Integriti
  • Kejujuran
  • Kesetiaan
  • Kepercayaan
  • Rasa Hormat

GRUMA menghargai pandangan anda. Itulah sebabnya kami telah memilih EthicsPoint untuk memberikan kami dengan kaedah tanpa nama dan sulit untuk mendengar cadangan, kebimbangan atau laporan salah laku anda.

Sila ambil sedikit masa untuk melihat semula dasar etika syarikat kami. Jika anda mendapati bahawa anda tidak jelas tentang isu salah laku, atau anda mempunyai soalan sila suarakan kebimbangan anda. Maklumat yang anda berikan akan dihantar kepada kami oleh EthicsPoint secara tanpa nama dan rahsia sepenuhnya.

Perlindungan ketanpanamaan anda terpulang kepada anda sepenuhnya

Sila ambil berat untuk tidak melaporkan laporan dengan cara yang mungkin boleh mengenal pasti anda secara peribadi.

EthicsPoint dan syarikat pelanggannya mengambil laporan yang dibuat melalui tapak ini dengan serius. Sila buat laporan anda setepat mungkin dan sejujur yang mungkin. Jangan memasukkan maklumat yang palsu atau mengelirukan dengan sengaja dalam laporan anda. Melainkan diminta oleh undang-undang, pelanggan kami berhak untuk bertindak atau tidak, tentang mana-mana maklumat yang dilaporkan. Sebagai tambahan, mereka tidak memerlukan untuk mendedahkan mana-mana tindakan yang diambil mengikut mana-mana maklumat yang dilaporkan.

EthichPoint adalah penyelesaian laporan sulit dan tanpa nama yang sebenar dan kami komited untuk melindungi ketanpanamaan anda. Kami mempunyai sistem paten belum selesai yang menggunakan teknologi penyulitan terkini untuk melindungi laporan yang diterima melalui sistem kami. Untuk memastikan forum keselamatan, selamat dan tanpa nama, kami memerlukan pelanggan kami dan mana-mana syarikat yang menerima laporan EthicsPoint untuk menandatangani perjanjian untuk melayan laporan secara sulit. Sama ada EthicsPoint ataupun pelanggannya akan membuat sebarang percubaan untuk menemui identiti anda tanpa kebimbangan anda, melainkan diperlukan oleh mahkamah.