FARO. De maatstaf van succes. EthicsPoint logo
LET OP!! Deze webpagina wordt gehost op de beveiligde servers van EthicsPoint en vormt geen onderdeel van de website of het intranet van FARO.

WERELDWIJDE NALEVINGSHOTLINE

FARO - De maatstaf van succes

FARO Technologies is een wereldwijde organisatie die zich ervoor inzet om te verzekeren dat wettelijke en ethische normen ten opzichte van onze klanten, investeerders en werknemers gehandhaafd blijven.

 

FARO Technologies heeft EthicsPoint geselecteerd om werknemers een effectieve en aanvaardbare manier te verschaffen om met het werk in verband staande kwesties te rapporteren en hun bezorgdheid te uiten met betrekking tot alle mogelijke problemen met bedrijfscontrole of financiële administratie. EthicsPoint is uw anonieme en vertrouwelijke rapporteringshulpmiddel om een of meer van de volgende verdachte kwesties te communiceren: financiële misdrijven, fraude, diefstal, treiteren, wangedrag, bedreigingen en veiligheid op de werkplek.

 

U kunt een rapport indienen


Alle rapporten worden door de directeur van de interne bedrijfscontrole gelezen; deze directeur legt verantwoording af aan het hoofd van de bedrijfscontrolecommissie van de Raad van Bestuur van FARO Technologies. Zoals hierboven aangegeven blijven alle rapporten anoniem, tenzij u andere aanwijzingen geeft.

 

FARO Technologies zal geen van haar werknemers ontslaan, degraderen, schorsen, bedreigen, treiteren of op enige andere wijze discrimineren of represailles nemen tegen om het even welke werknemer van FARO Technologies voor het te goeder trouw rapporteren van een verdacht vergrijp of voor het vragen van advies met betrekking tot de behandeling van verdachte overtredingen.

 

Mededeling aan alle werknemers: Neem eerst contact op met de afdeling HR, wanneer uw kwestie door hen kan worden behandeld. Als u anoniem wilt blijven, uw kwestie niet tijdig of niet tot uw tevredenheid wordt/werd opgelost, kunt u op deze website inloggen en doorgaan met het rapporteren van uw kwestie.