Donaldson Filtration Solutions (filtratieoplossingen)
ATTENTIE! Deze webpagina is host op een beveiligde server van EthicsPoint en is geen onderdeel van de Donaldson website of intranet.

Een rapport indienen

Vervolgactie op een rapport

Internationale belinstructies

Onze Gedragscode

Beleid inzake conflictmineralen

EthicsPoint
Helplijn voor de gedragscode en zakelijk gedrag

Bij Donaldson zijn wij van mening dat de sleutel tot ons succes is ons jarenlange streven naar integriteit in onze contacten met onze klanten, werknemers, aandeelhouders, overheidsinstanties, leveranciers, buren en het openbare publiek. Wij streven ernaar overtredingen van onze ethische beleidsrichtlijnen te voorkomen en te corrigeren als deze desondanks plaatsvinden. Als u zich zorgen maakt over het gedrag van een werknemer van Donaldson of iemand die Donaldson vertegenwoordigt, dan willen wij dat graag weten.

Hoewel wij beschikken over interne controles en procedures die naar onze mening onjuist gedrag ontmoedigen en voorkomen, er is een gemakkelijke manier om werkelijke of vermeende activiteiten te melden waarbij sprake kan zijn van onjuist gedrag of overtreding van onze gedragscode. Onze Helplijn voor zakelijk gedrag wordt beheerd door EthicsPoint, een veilig en onafhankelijk bedrijf waarbij u onjuist gedrag en/of overtredingen kunt melden. Daardoor is vertrouwelijkheid en toegang per telefoon of via het internet altijd gegarandeerd.

Werknemers van Donaldson worden aangemoedigd om hun zorgen (eerst) te bespreken met hun supervisor of een medewerker van de afdeling Personeelszaken of van de afdeling Juridische zaken. Werknemers van Donaldson zijn verplicht om werkelijke of vermeende overtredingen direct te melden. Werknemers die te goeder trouw overtredingen melden aan het management, zullen niet worden blootgesteld aan represailles of andere strafmaatregelen.

Een melding maken

Voor het maken van een melding kunt u een van de volgende twee methoden gebruiken:

Online
Melden per telefoon

Kies een land uit het onderstaande menu:

Als het hierboven vermelde telefoonnummer niet werkt, meldt u uw situatie online via deze website. Geef in de melding aan dat het telefoonnummer niet functioneerde.

Nadat u uw melding hebt voltooid, krijgt u een unieke code toegewezen, de zogenaamde "report key" (meldingscode). Maak een notitie van van deze meldingscode en het wachtwoord en bewaar deze op een veilige plaats. Gebruik na ongeveer 5-6 werkdagen uw meldingscode en wachtwoord om uw melding op feedback of vragen te controleren.

Tod Carpenter CEO

Donaldson streeft naar een werkplek waar ieder persoon correct handelt. We zullen ons gedragen overeenkomstig onze gedeelde waarden met betrekking tot Integriteit, Respect en Betrokkenheid. Neem contact op als u vragen of twijfels hebt over wat correct gedrag inhoudt. Zorg ervoor dat niets onze waarden in het geding brengt.
EthicsPoint's Privacy Policy
|
|