We horen het graag van u

Als u enig moment denkt dat de toewijding van ons bedrijf aan onze waarden, waaronder integriteit, verantwoordelijkheid, veiligheid en gezondheid, of de naleving van de wet gevaar loopt, is het uw plicht om de situatie aan een manager, de HR-afdeling, de juridische afdeling of het Office of Ethics & Compliance te melden via ethicsandcompliance@stericycle.com of door contact op te nemen met onze Ethics Line.

De Stericycle Ethics Line wordt door een externe partij gehost, en 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch of online en in vele talen beschikbaar. Schendingen van de Gedragscode, gezondheids- of veiligheidsbeleid of de wet moeten worden gemeld. Anoniem melden is beschikbaar waar dit wettelijk is toegestaan. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en op gepaste wijze onderzocht. Represailles van welke aard dan ook tegen een teamlid dat te goeder trouw een melding heeft gedaan, zijn verboden, ongeacht of de beschuldiging later waar blijkt te zijn of niet.

Michael Weisman
Chief Ethics and Compliance Officer, Stericycle