ATTENTIE! Deze webpagina wordt gehost op een beveiligde server van EthicsPoint en maakt geen deel uit van de Universal Corporation website of van intranet.

Een melding doen

Nadat u de melding hebt gedaan, ontvangt u een unieke code die wordt aangeduid als ‘meldingscode’ (report key). Noteer deze meldingscode en het wachtwoord en bewaar deze op een veilige plaats aangezien NAVEX deze niet voor u kan terughalen als u deze kwijtraakt of vergeet. Gebruik na 5 tot 6 werkdagen uw meldingscode en wachtwoord om uw melding op feedback of vragen te controleren.

DE JUISTE MANIER IS DE ENIGE MANIER

Integriteit, ethiek, transparantie—eigenlijk gewoon woorden. Dat wil zeggen, totdat een bedrijf zich engageert om ze een integraal onderdeel te maken van zijn bedrijfsvoering. Bij Universal doordrenkt dat engagement onze activiteiten op elk niveau, elke dag opnieuw. Van risicobeheersing tot nauwgezette aandacht voor wet- en regelgeving, naleving is ingebed in ons DNA en zichtbaar in onze inspanningen voor risicobeheersing, ethische besluitvormingsprocessen en beleidslijnen inzake corporate governance. Omdat het management van Universal vurig gelooft dat het juiste ding op de juiste manier, de enige manier is om zaken te doen. Het is precies wat leiders doen.

Integer zakendoen is essentieel om onze status als marktleider in onze branche te behouden. We zijn het onze klanten, onze gemeenschappen, onze aandeelhouders en elkaar verschuldigd. We hebben allemaal een belangrijke rol te vervullen en Universal rekent op u.

Onze Gedragscode stelt hoge ethische normen om ons de weg te wijzen. Zakendoen volgens hoge ethische normen is het juiste ding om te doen, en het is ook goed zakendoen. Als het gaat om ethiek en integriteit, hebben we bij Universal drie hoofddoelen: 1) integer werken; 2) integer zakendoen; en 3) integer omgaan met informatie en activa. Wanneer we deze doelen bereiken, maken we van Universal het bedrijf dat het moet zijn.

We hebben allemaal de plicht om mogelijke schendingen te melden, zodat het gedrag kan worden overwogen en Universal de situatie kan aanpakken en passende maatregelen kan nemen.

Niemand in de Universal-familie zal enige negatieve actie ondernemen tegen iemand voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie met betrekking tot een overtreding van de wet of het beleid van Universal. Universal tolereert geen represailles tegen personen die vragen stellen of te goeder trouw melding maken van mogelijke overtredingen. Tegen iedereen die represailles neemt of probeert te nemen, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen.

De Compliance Hotline is 24 uur per dag 7 dagen per week en in uw eigen taal beschikbaar. Telefoontjes en online meldingen worden ontvangen door een onafhankelijke organisatie: EthicsPoint. Het doel is om ervoor te zorgen dat u veilig en eerlijk kunt communiceren over problemen en zorgen die verband houden met onethische of illegale activiteiten, met behoud van uw anonimiteit en vertrouwelijkheid.

Er wordt naar elke melding geluisterd en elke melding wordt opgevolgd en gemeld aan het Corporate Compliance Committee. We nemen onze Hotline heel serieus en hopen dat u dat ook doet. Als u iets ziet, meld dit dan alstublieft zodat we kunnen samenwerken om het te stoppen.