Een melding doen

Nadat u de melding hebt gedaan, ontvangt u een unieke code die wordt aangeduid als ‘meldingscode’ (report key). Noteer deze meldingscode en het wachtwoord en bewaar deze op een veilige plaats. Gebruik na 5 tot 6 werkdagen uw meldingscode en wachtwoord om uw melding op feedback of vragen te controleren.

Onze Commitment

PACCAR is een organisatie met sterke verantwoordelijkheid en integriteit principes. Onze Gedragscode bevat richtlijnen voor het doen van zaken met de hoogste ethische normen.

Alle werknemers van PACCAR zijn verantwoordelijk voor het melden van overtredingen aan de organisatie. Iedereen die op de hoogte is van een overtreding, of zelfs vermoedt dat PACCAR de wet of regelgeving, onze Gedragscode of andere PACCAR-beleidsregels overtreedt, wordt verzocht dit te melden. U kunt een van de door PACCAR aangereikte bronnen gebruiken om vragen te stellen of mogelijke overtredingen te melden. Het belangrijkste is dat u zich uitspreekt als u op de hoogte bent van een overtreding of vermoedt dat er een overtreding heeft plaatsgevonden.

In situaties waarin u de voorkeur geeft aan anoniem melden, kunt u gebruik maken van onze zogenaamde ‘Ethics Hotline’, gehost door een externe hotline-provider, EthicsPoint. In overeenstemming met EU-regelgeving kunnen EU-belanghebbenden ook gebruikmaken van deze ‘Ethics Hotline’. Klachten over producten of diensten moeten echter ingediend worden bij uw verkoopcontact, bijvoorbeeld dealers. Deze ‘Ethics Hotline’ is bedoeld voor het indienen van meldingen inzake het overtreden van wetten en regelgeving of onze Gedragscode. PACCAR zet zich in om de rechten van degenen die te goeder trouw problemen melden, te beschermen. PACCAR tolereert geen vergelding tegen een persoon of bedrijf dat te goeder trouw een overtreding meldt of meewerkt aan een onderzoek.

De informatie die u verstrekt wordt, indien u dat wenst, op anonieme basis naar ons gestuurd door EthicsPoint. Wij garanderen dat uw opmerkingen zullen worden gehoord.

Raadpleeg de veelgestelde vragen over de PACCAR Ethics Line voor meer informatie.