FARO. Miara sukcesu Logo EthicsPoint
UWAGA! Strona ta znajduje sie na bezpiecznym serwerze firmy EthicsPoint i nie jest ani czescia strony internetowej ani Intranetu firmy FARO.

INFOLINIA GLOBALNEJ ZGODNOŚCI

FARO - Miara sukcesu

FARO Technologies to ogólnoświatowa organizacja zaangażowana w utrzymanie prawnych i etycznych standardów dla swoich klientów, inwestorów i pracowników.

 

FARO Technologies wybrał EthicsPoint, aby zapewnić pracownikom skuteczny i akceptowany sposób zgłaszania problemów związanych z pracą oraz wyrażania obaw dotyczących potencjalnych problemów z audytem lub księgowością. EthicsPoint to anonimowe i poufne narzędzie raportowania, umożliwiające komunikowanie się w przypadku podejrzenia: finansowego wykroczenia służbowego, oszustwa, kradzieży, molestowania, przewinienia, gróźb i problemów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Możesz zgłosić raport


Wszystkie raporty będą przeglądane przez Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego, który przekazuje informacje Prezesowi Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej firmy FARO Technologies. Wszystkie raporty pozostają anonimowe, jak określono powyżej, o ile składający raport nie wskaże inaczej.

 

FARO Technologies nie zwolni, nie zdegraduje, nie zawiesi, nie zagrozi, nie będzie prześladować ani w żaden inny sposób nie będzie dyskryminować czy brać odwetu przeciwko pracownikowi FARO Technologies za zgłoszenie w dobrej wierze wszelkich podejrzeń nieprawidłowości bądź szukania porady, w jaki sposób należy sobie radzić z podejrzeniem wykroczenia.

 

Uwaga do wszystkich pracowników: jeżeli Waszymi obawami może się zająć Dział Kadr, prosimy skontaktować się najpierw z nim. Jeżeli chcecie pozostać anonimowi, jeżeli problem nie zostanie rozwiązany szybko lub jeżeli problem nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący, prosimy o zalogowanie się w tej witrynie i zarejestrowanie swojego problemu.