Zgłaszanie przez telefon

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymasz unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia”. Taki klucz zgłoszenia oraz hasło należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po upływie 5–6 dni roboczych można skorzystać z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.