Infolinia Autoliv

Nasza kultura etyczna nakazuje pracownikom Autoliv angażowanie się w obronę jej wartości, przestrzeganie prawa oraz promowanie kultury, w której wszyscy pracownicy działają z zachowaniem zasad etycznych i uczciwości, naruszenia zasad etycznych nie są tolerowane, a pracownicy mają prawo wypowiadania się. W Autoliv postępujemy według naszych zasad na co dzień — ponieważ dla firmy działającej w branży ratowania życia ważne jest, w jaki sposób prowadzi ona swoją działalność. Wszyscy jesteśmy w pełni zaangażowani w utrzymanie i dalszy rozwój naszej silnej kultury postępowania etycznego.

Sposób prowadzenia przez nas działalności jest równie ważny, co sama działalność.

Jeśli coś wydaje się być niewłaściwe, istnieje ryzyko, że takie właśnie jest. Kogo zapytać? Do kogo się zwrócić? Co zrobić? Istnieje wiele sposobów otrzymania odpowiedzi. Pracownicy Autoliv powinni szukać wskazówek w standardach postępowania biznesowego i etyki lub porozmawiać z członkiem kadry kierowniczej, pracownikiem działu kadr, prawnego lub zgodności korporacyjnej w zakresie wszelkich kwestii służbowych. Pracowników chcących skorzystać z opcji poufnej zachęca się do skorzystania z infolinii Autoliv prowadzonej przez dostawcę zewnętrznego EthicsPoint. Zachęcamy pracowników do zgłaszania naruszeń naszego kodeksu postępowania, a także poszukiwania wytycznych dotyczących polityk i procedur oraz przekazywania pozytywnych sugestii i opinii.

Przekazane informacje zostaną przesłane do nas przez firmę EthicsPoint całkowicie poufnie i anonimowo (w zależności od lokalnych przepisów) zgodnie z życzeniem osoby dokonującej zgłoszenia. Wszystkie osoby zgłaszające mają naszą gwarancję, że ich komentarze zostaną wysłuchane.

Więcej informacji znajduje się w często zadawanych pytaniach firmy EthicsPoint.

List od Mikaela Bratta, prezesa i dyrektora generalnego

Mikaela Bratta, prezesa i dyrektora generalnego

W firmie Autoliv zajmujemy się ratowaniem ludzkiego życia. Firma urosła do rangi światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa w branży samochodowej. Nasz sukces opiera się na pasji w sferze ratowania życia i na dążeniu do ciągłego wprowadzania innowacji oraz nowych technologii. Zatem ważne jest, jak podchodzimy do naszej codziennej pracy. Istotne jest dla nas wszystkich etyczne postępowanie, okazywanie szacunku i wykazywanie się uczciwością.

W firmie Autoliv stworzyliśmy kulturę, w której kierujemy się jasnymi wartościami pomagającymi nam w podejmowaniu odpowiednich wyborów nawet w trudnych sytuacjach. Jeśli pracownik podejrzewa, że coś, co widział lub słyszał, przeczy kodeksowi Autoliv, wówczas powinien porozmawiać z innymi osobami w Autoliv, takimi jak menedżer lub pracownik działu kadr, prawnego lub zgodności korporacyjnej. Infolinia Autoliv to cenne narzędzie, które może być wykorzystywane do zgłaszania przypadków naruszenia naszego kodeksu postępowania lub przepisów prawa. Nigdy nie jest dozwolone podejmowanie działań odwetowych za dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze.

Żeby dokonać zgłoszenia

Po dokonaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma unikatowy kod zwany „kluczem zgłoszenia”. Należy go zapisać wraz z hasłem i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po 5–6 dniach roboczych wykorzystaj swój klucz zgłoszenia i hasło do sprawdzenia, czy przy okazji zgłoszenia nie pojawiły się komentarze zwrotne lub pytania.