Śledź zgłoszenie

Firma Autoliv dokonała aktualizacji systemów. Żeby podjąć dalsze działania dotyczące wątpliwości zgłoszonej przed 23 luty 2018 r., kliknij poniższy przycisk „Kontynuuj”.

Żeby podjąć dalsze działania dotyczące wątpliwości zgłoszonej po 23 luty 2018 r., wprowadź poniżej swój klucz zgłoszenia i hasło.

Żeby dokonać zgłoszenia

Po dokonaniu zgłoszenia użytkownik otrzyma unikatowy kod zwany „kluczem zgłoszenia”. Należy go zapisać wraz z hasłem i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Po 5–6 dniach roboczych wykorzystaj swój klucz zgłoszenia i hasło do sprawdzenia, czy przy okazji zgłoszenia nie pojawiły się komentarze zwrotne lub pytania.