UWAGA! Strona ta znajduje się na bezpiecznym serwerze firmy EthicsPoint i nie jest ani częścią strony internetowej ani Intranetu firmy Universal Corporation.

Składanie zgłoszenia

Po złożeniu zgłoszenia otrzymasz unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia”. Zapisz swój klucz zgłoszenia oraz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu, ponieważ NAVEX nie ma możliwości ich odtworzenia. Po upływie 5–6 dni roboczych użyj klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

WŁAŚCIWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA JEST JEDYNYM SPOSOBEM

Prawość, postępowanie zgodne z zasadami etyki, jasność polityki to tylko słowa. Tzn. do momentu, w którym firma postanowi, że będą one stanowiły integralną część prowadzenia interesów. W firmie Universal zaangażowanie w takie podejście widać na każdym poziomie działalności każdego dnia. Począwszy od ograniczania ryzyka do skrupulatnego przestrzegania praw i regulacji, zgodność z przepisami wpisana jest w nasze DNA i widoczna jest w wysiłkach zmierzających do zmniejszania ryzyka, procesach etycznego podejmowania decyzji i w zasadach postępowania zarządu korporacyjnego. Dlatego, że kierownictwo firmy Universal jest dogłębnie przekonane o tym, że właściwe postępowanie jest jedynym sposobem prowadzenia interesów. To jest po prostu metoda działania liderów.

Uczciwe prowadzenie interesów jest podstawą podtrzymania przez nas statusu lidera branży. Musimy to robić dla klientów, społeczności, akcjonariuszy i dla siebie samych. Każdy z nas ma do odegrania kluczową rolę i firma Universal liczy na nas wszystkich.

Kodeks Postępowania firmy wyznacza nam wysokie standardy. Prowadzenie interesów zgodnie z wysokim standardami etycznymi jest właściwym sposobem postępowania i jest także dobrym sposobem prowadzenia interesów. Jeśli chodzi o etykę i uczciwość, to w firmie Universal mamy trzy podstawowe cele: 1) uczciwie pracować; 2) uczciwie prowadzić interesy i 3) postępować uczciwie z danymi i aktywami. Kiedy osiągniemy te cele, sprawimy, że firma Universal będzie firmą, jaką powinna być.

Wszyscy mamy obowiązek zgłaszać potencjalne naruszenia przepisów w celu wzięcia pod uwagę zgłaszanego zachowania, żeby firma Universal mogła zająć się jego okolicznościami i podjąć odpowiednie kroki.

Nikt w grupie firm Universal nie podejmie żadnego niepożądanego działania wobec osób zgłaszających prawdziwe informacje związane z naruszeniem prawa lub zasad postępowania firmy Universal. Universal nie będzie tolerować odwetu wobec osób zadających pytania lub zgłaszających w dobrej wierze możliwe naruszenia przepisów. Osoby stosujące odwet lub próbujące odwetu będą karane dyscyplinarnie.

Gorąca Linia ds. Zgodności z Przepisami (Compliance Hot Line) czynna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i jest dostępna w Państwa języku. Telefoniczne lub internetowe zgłoszenia przyjmowane są przez niezależną organizację: EthicsPoint. Celem jest umożliwienie Państwu przekazania kwestii i spraw związanych z nieetycznymi lub nielegalnymi działaniami w bezpieczny i uczciwy sposób, zachowując anonimowość oraz poufność zgłoszeń.

Każde zgłoszenie jest wysłuchane, sprawdzone i przekazane Komisji ds. Zgodności z Przepisami. Traktujemy Gorącą Linię bardzo poważnie i mamy nadzieję, że Państwo też. Jeśli Państwo zauważą coś niewłaściwego, prosimy to zgłosić, żeby można było wspólnym działaniem położyć mu kres.