Jak dokonać zgłoszenia?

Po wypełnieniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia”. Zapisz swój klucz zgłoszenia oraz hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Po upływie 5-6 dni roboczych skorzystaj z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

Nasze Zobowiązanie

PACCAR to organizacja kładąca silny nacisk na zasady odpowiedzialności i uczciwości. Nasz Kodeks Postępowania zawiera generalne wytyczne dotyczące prowadzenia biznesu z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.

Wszyscy pracownicy PACCAR są odpowiedzialni za zgłaszanie nieprawidłowości. Każda osoba świadoma naruszenia lub podejrzewająca, że PACCAR narusza prawa lub przepisy, nasz Kodeks Postępowania, lub inne polityki PACCAR, jest proszona o zgłaszanie tego faktu. Możesz skorzystać z dowolnych udostępnionych zasobów PACCAR aby zadać pytania lub zgłosić możliwe naruszenia. Takie działanie jest szczególnie ważne, jeżeli masz wiedzę o naruszeniu albo podejrzewasz, że doszło do naruszenia.

W sytuacjach, gdy wolisz zgłaszać taki przypadki anonimowo, zachęcamy do skorzystania z linii etycznej, którą obsługuje dostawca zewnętrznej infolinii EthicsPoint. Wynika to z przepisów UE, że interesariusze z UE mają mieć możliwość korzystania z takiej linii etycznej. Uwagi dotyczące produktów i usług należy zgłaszać za pośrednictwem kontaktu sprzedażowego, np. dealerów, natomiast linia etyczna służy do zgłaszania przypadków naruszeń prawa i przepisów lub naszego Kodeks Postępowania. PACCAR zobowiązuje się do ochrony praw osób, które zgłaszają takie kwestie w dobrej wierze. PACCAR nie akceptuje podejmowania jakichkolwiek negatywnych działań wobec osób fizycznych lub przedsiębiorstw, które zgłosiły naruszenie lub podejrzenie naruszenia w dobrej wierze lub współpracują w postępowaniu.

Przekazane przez Ciebie informacje zostaną przekazane nam przez EthicsPoint w sposób anonimowy, jeśli wyrazisz takie życzenie. Zobowiązujemy się, że Twoje uwagi zostaną wysłuchane.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi linii etycznej PACCAR.