ATENŢIE! Această pagină web e găzduită în siguranţă pe serverele EthicsPoint şi nu face parte din situl web sau intranet-ul firmei Autoliv.

Întrebări frecvente

Despre EthicsPoint

Ce este EthicsPoint?

EthicsPoint este portalul web dedicat raportării problemelor prin intermediul Liniei de asistență Autoliv.

EthicsPoint este un instrument de raportare cuprinzător și confidențial, creat de NAVEX Global, pentru a sprijini colaborarea dintre conducere și angajați în ceea ce privește tratarea situațiilor de fraudă, abuz și a altor abateri de la locul de muncă, cultivând, în același timp, un mediu pozitiv de lucru.

De ce avem nevoie de un sistem precum EthicsPoint pentru Linia de asistență Autoliv?

 • Considerăm că angajații noștri reprezintă bunul nostru cel mai de preț. Prin crearea unor canale deschise de comunicare, putem promova un mediu de lucru pozitiv și putem spori productivitatea la maxim.
 • Societățile tranzacționate public au obligația legală de a deține un instrument de raportare anonimă, pentru a raporta situațiile de fraudă contabilă și de audit direct comitetului de audit.
 • Un sistem eficient de raportare va spori celelalte eforturi ale noastre de a încuraja o cultură a integrității și a deciziilor etice.

Raportările - aspecte generale

Pot înainta raportări folosind internetul sau telefonul?

Da. Cu ajutorul Liniei de asistență Autoliv, aveți posibilitatea de a înainta un raport confidențial, anonim (dacă este permis) telefonic sau pe internet.

Ce tip de situații ar trebui să raportez?

Linia de asistență Autoliv este concepută pentru raportarea de către angajați a oricăror încălcări efective sau potențiale ale politicilor, ale legilor și ale reglementărilor, a Standardelor Autoliv, a Codului de conduită, care considerați că s-au produs sau sunt pe punctul de a se produce sau alte preocupări pe care le puteți avea. Printre potențialele încălcări care trebuie să fie raportate se numără, însă fără a se limita la următoarele:

 • Neregulile sau declarațiile false din contabilitate sau audit
 • Încălcările legilor antitrust sau legate de concurență
 • Conflictele de interes efective sau potențiale
 • Muncă forțată sau exploatarea prin muncă a copiilor
 • Oportunitate în cadrul companiei de a obține beneficii personale
 • Distrugerea proprietății și furt
 • Divulgarea necorespunzătoare a informațiilor confidențiale
 • Consum de droguri sau alcool
 • Problemele legate de mediu, sănătate și siguranță
 • Falsificarea sau distrugerea informațiilor
 • Fraudă sau delapidare
 • Cadouri și divertisment necuvenite, mită sau comisioane nelegitime
 • Discriminarea, comportamentul necorespunzător, abuziv sau hărțuirea
 • Utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a resurselor companiei
 • Probleme privind calitatea
 • Acte de răzbunare

În cazul în care sunt martorul unei încălcări, nu ar trebui să o raportez pur și simplu către superiorul meu ierarhic, către departamentele de securitate sau de resurse umane și să îi las pe aceștia să se ocupe?

Când observați un comportament despre care considerați că nu respectă codul nostru de conduită, ne așteptăm să îl raportați. În mod ideal, ar trebui să raportați îngrijorările la superiorul direct sau la un superior în care aveți încredere, la un reprezentat al departamentului de Resurse umane, de Conformitate sau la un alt membru al echipei de conducere. Cu toate acestea, recunoaștem că pot să apară situații în care nu vă simțiți în largul dumneavoastră să raportați problema în acest mod. Pentru aceste situații am încheiat parteneriatul cu Linia de asistență Autoliv, pentru a sprijini Linia de asistență Autoliv. Preferăm să înaintați raportul sub rezerva anonimității decât să păstrați informația pentru dumneavoastră. Nu uitați, dacă ne oferiți cât mai multe informații și detalii posibile atunci când raportați o problemă, ne ajutați compania să investigheze și să rezolve problema.

De ce ar trebui să raportez ceea ce știu? Eu ce beneficii am de pe urma acestui lucru?

Cu toții avem dreptul de a lucra într-un mediu pozitiv, iar o dată cu acest drept ne revine răspunderea de a acționa într-un mod etic și de a anunța persoanele responsabile atunci când cineva nu acționează în mod corespunzător. Colaborând, putem menține un mediu de lucru sănătos și productiv. Abaterile în cadrul companiei pot amenința existența întregii companii.

Ar trebui să raportez o anumită preocupare chiar dacă nu am nicio dovadă?

Credem că rapoartele, investigațiile și feedbackul constructiv joacă un rol important în a asigura faptul că compania noastră este un loc foarte bun în care oamenii pot lucra. În cadrul Autoliv, ne-am luat angajamentul să protejăm persoanele care realizează rapoarte sau participă la o investigație cu bună credință.Buna credință se referă la faptul că oferiți în mod onest toate informațiile pe care le aveți atunci când realizați un raport sau participați la o investigație. Nu contează dacă vă dați seama mai târziu că v-ați înșelat sau că incidentul raportat nu a reprezentat de fapt o încălcare.

Ce s-ar întâmpla dacă mi-aș declina identitatea, ar exista repercusiuni împotriva mea?

Repercusiunile, hărțuirea și represaliile de orice tip nu sunt permise în cadrul Autoliv. În plus, niciun angajat nu va fi afectat în mod negativ dacă a refuzat să realizeze o anumită directivă pe care o considera ca reprezentând o fraudă sau o încălcare a codului, legilor sau regulamentelor. În cazul în care aţi luat la cunoştinţă sau suspectaţi că s-au petrecut sau se petrec acte de răzbunare, raportaţi această situaţia reprezentantului departamentului juridic, unui reprezentant al departamentului de conformitate sau la linia de asistenţă telefonică Autoliv.

Raportul meu va fi supus unor investigații?

Autoliv ţine cont de toate rapoartele privind comportamentele necorespunzătoare. Vom acţiona prompt în cadrul investigaţiilor noastre, vom remedia oricare problemă şi vom preveni repetarea acesteia. Compania noastră depune eforturile necesare pentru a se asigura că investigaţiile sunt consecvente, exhaustive şi cât mai confidenţiale posibil. Dacă este necesar, aveţi răspunderea de a coopera în oricare investigaţia a unor posibile delicte. Dacă investigația dezvăluie faptul că s-au produs delicte, Autoliv va reacționa într-un mod adecvat sau necesar, în conformitate cu legea. În funcţie de circumstanţe, aceasta poate presupune instruire sau o acţiune disciplinară, incluzând încetarea raportului de muncă. În plus, Autoliv poate raporta delictul sau rezultatele investigaţiei autorităţilor corespunzătoare. Pentru mai multe informații despre modul în care Autoliv gestionează procesul de investigație, consultați Politica privind investigațiile

Conducerea își dorește cu adevărat ca eu să înaintez rapoarte?

Cu siguranță. De fapt, ne este necesar să înaintați rapoarte. Știm ce se întâmplă în compania noastră — atât lucrurile bune, cât și cele rele. Este posibil să dețineți cunoștințe inițiale privind o activitate ce poate constitui motiv de îngrijorare. Faptul că înaintați un raport poate săreducă la minimum impactul negativ potențial asupra companiei și asupra angajaților noștri. De asemenea, o contribuție pozitivă ne poate ajuta la identificarea aspectelor care pot îmbunătăți cultura și performanța companiei.

Unde ajung aceste rapoarte? Cine le poate accesa?

Rapoartele sunt introduse direct în serverul securizat Autoliv pentru a preveni orice încălcare a securității. Linia de asistență Autoliv pune aceste rapoarte la dispoziția anumitor persoane din companie, însărcinate cu evaluarea raportului, în funcție de tipul încălcării și de locul incidentului. Fiecare dintre acești destinatari ai raportului a beneficiat de instruire în ceea ce privește păstrarea deplinei confidențialități a acestor rapoarte.

Acest sistem nu reprezintă o exemplificare a faptului că există cineva care mă urmărește?

Linia de asistență Autoliv se concentrează asupra unui aspect pozitiv al filosofiei noastre generale și ne permite să asigurăm un loc de muncă sigur, securizat și etic. Vă încurajăm să cereți îndrumare în ceea ce privește dilemele de ordin etic, să furnizați sugestii pozitive sau să comunicați preocupările pe care le aveți. Comunicarea eficientă este esențială la locul de muncă în prezent, iar acesta este un instrument extraordinar cu ajutorul căruia intensificăm comunicarea.

Am selectat cu grijă cel mai bun instrument de raportare, pentru a îndeplini obligațiile noastre în materie de conformitate, menținând, în același timp, un mediu pozitiv de raportare.

Securitatea și confidențialitatea raportărilor

Din câte înțeleg, orice raport pe care îl transmit de la un computer al companiei generează un jurnal de server, care indică fiecare site web la care se conectează computerul meu;acest jurnal nu mă va identifica drept inițiator al unui raport?

Linia de asistență Autoliv nu generează și nu păstrează jurnale interne ale conectărilor cu adrese IP, prin urmare nu este disponibilă nicio informație care face legătura între computerul dumneavoastră și Linia de asistență Autoliv. De fapt, Linia de asistență Autoliv se bazează pe un angajament contractual de a nu urmări identitatea unei persoane care a înaintat un raport.

Dacă nu vă simțiți în largul dumneavoastră să înaintați un raport de pe calculatorul dumneavoastră de serviciu, aveți opțiunea de a utiliza un calculator din afara mediului nostru de lucru (de exemplu de la un Internet cafe, de la un prieten etc.) prin intermediul site-ului web securizat al Liniei de asistență Autoliv. Multe persoane aleg această opțiune, deoarece datele Liniei de asistență Autoliv indică faptul că mai puțin de 12% dintre rapoarte sunt generate în timpul orelor de program.

Pot înainta un raport de acasă și să îmi păstrez totuși anonimitatea?

Un raport transmis de acasă, de la calculatorul unui vecin sau de pe orice portal internet va rămâne securizat și anonim. Un portal de internet nu identifică niciodată un vizitator după numele de ecran, iar sistemul Liniei de asistență Autoliv elimină adresele de internet, astfel încât să se păstreze integral caracterul anonim. În plus, Linia de asistență Autoliv se bazează pe un angajament contractual de a nu urmări identitatea unei persoane care a înaintat un raport.

Mă îngrijorează faptul că informațiile pe care le furnizez către Linia de asistență Autoliv îmi vor dezvălui în cele din urmă identitatea. Cum mă pot asigura că nu se întâmplă acest lucru?

Sistemul Liniei de asistență Autoliv este conceput astfel încât să vă protejeze anonimitatea. Cu toate acestea, dacă doriți să rămâneți anonim - în calitate de parte care înaintează un raport - trebuie să vă asigurați că în corpul raportului nu vă dezvăluiți identitatea din greșeală. De exemplu: „De la biroul meu aflat lângă Jan Smith”, „În cei 33 de ani ai mei...”.

Linia pentru apeluri telefonice de urgență, cu apelare gratuită, este anonimă, de asemenea?

Da. Vi se va cere să furnizați aceleași informații pe care le-ați furniza într-un raport pe internet, iar un intervievator vă va redacta răspunsurile pe site-ul web dedicat Liniei de asistență Autoliv. Aceste raportări beneficiază de aceleași măsuri de securitate și de confidențialitate în momentul înaintării.

Ce se întâmplă în cazul în care doresc să fiu identificat în raportarea mea?

Există o secțiune în cadrul raportării în care vă puteți identifica, dacă doriți.

Sfaturi și bune practici

Știu anumite persoane care au o conduită lipsită de etică, însă lucrul acesta nu mă afectează. De ce să îmi bat capul să o raportez?

Compania noastră alege să promoveze comportamentul etic. Orice comportament lipsit de etică, indiferent la ce nivel, în cele din urmă dăunează companiei și tuturor angajaților, inclusiv dumneavoastră. Nu trebuie decât să vă gândiți la recentele scandaluri din companii pentru a constata efectele dezastruoase pe care scăpările aparent nevinovate în materie de etică le pot avea asupra unei companii sănătoase în orice altă privință. Prin urmare, dacă aveți cunoștință de orice incidente sau abateri sau încălcări ale principiilor de etică, ar trebui să considerați că este de datoria dumneavoastră față de propria persoană și colegii dumneavoastră să le raportați.

Nu sunt sigur dacă ceea ce am observat sau ceea ce am auzit reprezintă o încălcare a politicii companiei sau dacă implică o conduită lipsită de etică, însă pur și simplu nu mi se pare corect. Cum ar trebui să procedez?

Prezentați un raport. Linia de asistență Autoliv vă poate ajuta să pregătiți și să prezentați un raport, astfel încât acesta să fie înțeles corect. Preferăm să raportați o situație care se dovedește a fi inofensivă decât să permiteți ca un comportament potențial lipsit de etică să treacă neobservat, din cauză că nu ați fost sigur.

Ce se întâmplă dacă șeful meu sau alți manageri sunt implicați într-o încălcare? Nu vor primi aceștia raportul și nu vor începe să acopere dovezile?

Sistemul Liniei de asistență Autoliv și distribuirea raportărilor sunt concepute astfel încât părțile implicate să nu fie notificate și să nu aibă acces la raportările în care au fost numite.

Ce se întâmplă dacă îmi amintesc un element important legat de incident după ce înaintez raportul? Sau dacă există întrebări suplimentare din partea companiei în ceea ce privește raportul meu?

Atunci când înaintați un raport la Linia de asistență Autoliv sau prin intermediul Centrului de apel dedicat Liniei de asistență Autoliv, primiți un nume de utilizator unic și vi se cere să alegeți o parolă. Puteți reveni la sistemul Liniei de asistență Autoliv prin internet sau telefonic și puteți accesa raportarea inițială pentru a adăuga detalii suplimentare sau pentru a răspunde la întrebările unui reprezentant al companiei și pentru a adăuga informații suplimentare, care vă vor ajuta să soluționați problemele deschise. Vă recomandăm să reveniți pe site în intervalul de timp specificat, pentru a răspunde la întrebările companiei. Ați inițiat un „dialog anonim” cu compania, în care situațiile nu sunt doar identificate, dar pot fi și rezolvate, indiferent cât de complexe ar fi.

Aceste acțiuni subsecvente raportărilor sunt la fel de securizate ca prima?

Toată corespondența Liniei de asistență Autoliv este păstrată cu aceeași confidențialitate strictă ca și raportarea inițială, rămânând sub umbrela anonimității.

Pot înainta un raport chiar dacă nu am acces la internet?

Puteți înainta un raport la Linia de asistență Autoliv de la orice calculator cu acces la internet. Puteți realiza acest lucru de acasă. Multe locuri publice, inclusiv biblioteca publică, au calculatoare conectate la internet. Dacă nu aveți acces la internet sau dacă nu vă simțiți în largul dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea unui calculator, puteți suna la Linia de asistență Autoliv cu apelare gratuită, disponibilă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

EthicsPoint Nu Este Un Serviciu 911 Sau De Urgenţă.
Nu folosiţi acest site pentru a raporta evenimente care reprezintă o ameninţare imediată pentru viaţă sau proprietăţi. Rapoartele transmise prin acest serviciu s-ar putea să nu primească răspuns imediat. Dacă aveţi nevoie de ajutor de urgenţă, rugăm contactaţi autorităţile dv. locale.

Pentru a înainta un raport

După ce înaintați un raport, vi se va aloca un cod unic denumit „cheie de raportare”. Notați-vă cheia de raportare și parola și păstrați-le într-un loc sigur. După 5-6 zile lucrătoare, folosiți cheia de raportare și parola pentru a verifica raportul dumneavoastră în ceea ce privește feedbackul sau întrebările.