OBSERVERA!
Den här sidan ligger på EthicsPoints säkra server och är inte en del av Carpenter Technology Corporations webbplats eller intranät.

SKICKA IN EN RAPPORT:

Rapportuppföljning

Uppförandekod

ETHICSPOINT ÄR INTE EN TJÄNST FÖR NÖDSITUATIONER.

Använd inte den här webbsidan om du vill rapporterar om händelser som innebär en omedelbar livsfara eller risk för skada på fastighet. Rapporter som skickas med den här tjänsten kanske inte besvaras omedelbart. Om du behöver hjälp i en nödsituation, kontakta lokala myndigheter.

Välkommen till Carpenters etiktelefon

Denna konfidentiella webbplats ger dig möjligheten att göra din röst hörd gällande en situation som du kan ha observerat vid Carpenter. Situationen kan vara juridisk, kriminell eller personlig. Exempel kan vara olagligt avlägsnande av företagets egendom, eller någon som använder Internet för att besöka webbplatser med våldsamt, provocerande, trakasserande eller tydligt sexuellt material.

Även om vi inte tror att sådana problem uppstår vid Carpenter är sanningen dock att de faktiskt gör det ibland. De kan ha vittgående och långverkande effekt på många människor.

Det du kan göra…

Du kan använda denna webbplats för att förmedla bekymmer om sådana problem anonymt. En medlem av personalen som utsetts av styrelsen tittar på rapporten inom två arbetsdagar. Vid behov engagerar han/hon Juridik, Tillgångsskydd eller andra avdelningar.

I vissa fall behöver vi kontakta dig för att få uppföljningsinformation, så det finns ett utrymme där du, om du vill, kan lämna ditt namn och telefonnummer. All kontakt sker diskret och konfidentiellt.