Autoliv Helpline

Vår gemensamma etiska kultur som -Ett Autoliv- påvisas genom vårt engagemang i att upprätthålla våra värderingar, att följa lagen, och att främja en kultur där alla anställda agerar med högsta etik och integritet, där etiska oegentligheter inte tolereras och där de anställda har rätt och möjlighet att föra fram sin talan. På Autoliv genomsyras varje dag av våra värderingar - eftersom det sätt som vi bedriver vår verksamhet på är av stor vikt för ett företag som räddar liv. Vi är alla fast beslutna att bevara och vidareutveckla vår starka kultur av etiskt uppförande.

Hur vi gör affärer är lika viktigt som affärerna i sig

Om det inte känns, låter eller ser bra ut, så är risken stor att det inte är det. Vem ska du fråga? Vart vänder du dig? Vad gör du? Det finns många sätt att få svar på. Autolivs anställda kan vända sig till våra Normer för god affärssed och etik för vägledning eller tala med någon i ledningen, en HR-representant, juridisk representant eller en Compliance-ansvarig för råd vid arbetsrelaterade frågor. Som konfidentiellt alternativ har du möjlighet att använda Autoliv Helpline, som drivs av tredjepartsleverantören EthicsPoint. Du uppmanas att rapportera överträdelser som beskrivs i vår Uppförandekod, samt att be om råd gällande policyer och procedurer samt att ge positiva förslag och berättelser.

Den information du anger skickas till oss av EthicsPoint på ett helt konfidentiellt och anonymt (där så är tillåtet) sätt, om du så vill. Vi garanterar att vi lyssnar på vad du har att säga.

Se EthicsPoints Vanliga frågor för ytterligare information.

Brev från Mikael Bratt, VD och koncernchef

Mikael Bratt, VD och koncernchef

Autolivs verksamhet räddar liv. Autoliv har vuxit till att bli världsledande inom bilsäkerhet. Vår framgång bygger på en passion för att rädda liv och på kontinuerlig innovation av ny teknik. Så hur vi arbetar till vardags spelar roll. Det är avgörande att vi alla agerar etiskt, visar respekt och har integritet.

På Autoliv har vi skapat en kultur med tydliga värderingar som hjälper oss att fatta riktiga beslut även i svåra situationer. Om du skulle misstänka att något du ser eller hör bryter mot Autolivs kod så ber vi dig att tala med andra på Autoliv om det, såsom din chef eller någon från HR, en bolagsjurist eller efterlevnadsrepresentant. Autoliv Helpline är ett värdefullt verktyg som kan användas för att rapportera ett bekymmer om en överträdelse av lagen eller vår uppförandekod. Repressalier för att ha rapporterat i god tro är alltid förbjudet.

Vårt arbete är viktigt. Men hur vi går tillväga i vår dagliga verksamhet är precis lika viktigt. Att utföra vårt arbete på ett etiskt och lagligt sätt är vad vi förväntar oss av var och en av oss. Det börjar med mig!

Lämna en rapport

Efter att du lämnat din rapport får du en unik kod som kallas "rapportnyckel". Skriv ner din rapportnyckel och ditt lösenord och förvara dem på ett säkert ställe. Efter 5-6 arbetsdagar använder du din rapportnyckel och ditt lösenord för att kontrollera om du fått frågor eller feedback på din rapport.