Följ upp ett ärende

Autoliv har uppgraderat systemen. För att följa upp ett ärende som rapporterats före 23 Februari 2018, ska du klicka på knappen Fortsätt nedan.

För att följa upp ett ärende som rapporterats efter 23 Februari 2018, ska du ange din rapportnyckel och ditt lösenord nedan.

Lämna en rapport

Efter att du lämnat din rapport får du en unik kod som kallas "rapportnyckel". Skriv ner din rapportnyckel och ditt lösenord och förvara dem på ett säkert ställe. Efter 5-6 arbetsdagar använder du din rapportnyckel och ditt lösenord för att kontrollera om du fått frågor eller feedback på din rapport.