Autoliv Helpline

ในฐานะ Autoliv ที่เป็นหนึ่งเดียว เราได้มีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมผ่านความมุ่งมั่นในการส่งเสริมค่านิยมของเรา ยึดมั่นในกฎหมาย และบ่มเพาะวัฒนธรรมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงสุด ไม่มีการละเมิดหลักจริยธรรม และยังเปิดกว้างให้พนักงานทุกคนสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ที่ Autoliv เรายึดถือค่านิยมของเราในทุกๆ วัน เนื่องจากวิธีการดำเนินธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตเช่นนี้ เราทุกคนมีพันธะสัญญาร่วมกันในการรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมด้านปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง

วิธีที่เราทำธุรกิจมีความสำคัญเท่ากับธุรกิจที่เราทำ

หากรู้สึก คิดว่า หรือดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะต้องไปถามใคร ไปหาใคร ทำอะไรต่อไป คุณสามารถหาคำตอบได้หลายวิธี พนักงาน Autoliv ควรอ่านมาตรฐานและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางหรือพูดคุยกับสมาชิกของฝ่ายจัดบริหาร ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายกฎหมาย หรือเจ้าหน้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อชี้นำเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สำหรับทางเลือกที่เป็นความลับ คุณสามารถใช้ Autoliv Helpline ที่ดูแลโดย EthicsPoint ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม คุณควรส่งรายงานที่เกี่ยวกับการละเมิดตามที่ระบุไว้ใน หลักจรรยาบรรณของเรา รวมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ และให้คำแนะนำและเรื่องราวด้านบวก

ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาจะถูกส่งมาที่เราโดย EthicsPoint อย่างเป็นความลับและไม่ต้องเปิดเผยตัวตน (ในประเทศที่อนุญาต) ตามที่คุณเลือก เราขอรับรองว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกรับฟังอย่างแน่นอน

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EthicsPoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จดหมายจาก Jan Carlson ประธาน ประธานกรรมการ และประธานบริหาร

Jan Carlson ประธาน ประธานกรรมการ และประธานบริหาร

ที่ Autoliv ธุรกิจของเราคือการรักษาชีวิต Autoliv ได้เติบโตขึ้นจนเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยแห่งยานยนต์ระดับสากล ความสำเร็จของเราอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วเราควรทำอย่างไรในเรื่องที่เกิดในแต่ละวัน เป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีความเคารพ และมีความซื่อสัตย์

ที่ Autoliv เราได้สร้างวัฒนธรรมที่มีคุณค่าชัดเจนซึ่งช่วยให้เราเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หากคุณสงสัยว่า สิ่งที่คุณได้เห็นหรือได้ยินมีความขัดแย้งกับหลักจรรยาบรรณของ Autoliv อย่าลังเลที่จะปรึกษากับบุคคลอื่นๆ ใน Autoliv เช่น ผู้จัดการของคุณ หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลของคุณ Autoliv Helpline เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้เพื่อรายงานความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักจริยธรรมของบริษัทหรือกฎหมาย ห้ามมีการตอบโต้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อการรายงานด้วยความสุจริตใจ

ในขณะเดียวกันกับที่เราให้ความสำคัญกับงานของเรา เราก็ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมของเราในแต่ละวันด้วยเช่นกัน การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมายคือสิ่งที่เราคาดหวังจากบุคลากรแต่ละคนและทุกๆ คน เริ่มต้นที่ตัวเรา

หากต้องการสร้างรายงาน

หลังจากที่คุณสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" จดรหัสรายงานและรหัสผ่าน แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หลัง 5 ถึง 6วันทำการ ให้ใช้รหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณเพื่อดูความคิดเห็นหรือคำถาม