Autoliv Helpline

ในฐานะ Autoliv ที่เป็นหนึ่งเดียว เราได้มีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมผ่านความมุ่งมั่นในการส่งเสริมค่านิยมของเรา ยึดมั่นในกฎหมาย และบ่มเพาะวัฒนธรรมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมสูงสุด ไม่มีการละเมิดหลักจริยธรรม และยังเปิดกว้างให้พนักงานทุกคนสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ที่ Autoliv เรายึดถือค่านิยมของเราในทุกๆ วัน เนื่องจากวิธีการดำเนินธุรกิจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตเช่นนี้ เราทุกคนมีพันธะสัญญาร่วมกันในการรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมด้านปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง

วิธีที่เราทำธุรกิจมีความสำคัญเท่ากับธุรกิจที่เราทำ

หากรู้สึก คิดว่า หรือดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะต้องไปถามใคร ไปหาใคร ทำอะไรต่อไป คุณสามารถหาคำตอบได้หลายวิธี พนักงาน Autoliv ควรอ่านมาตรฐานและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดแนวทางหรือพูดคุยกับสมาชิกของฝ่ายจัดบริหาร ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายกฎหมาย หรือเจ้าหน้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเพื่อชี้นำเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สำหรับทางเลือกที่เป็นความลับ คุณสามารถใช้ Autoliv Helpline ที่ดูแลโดย EthicsPoint ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม คุณควรส่งรายงานที่เกี่ยวกับการละเมิดตามที่ระบุไว้ใน หลักจรรยาบรรณของเรา รวมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการ และให้คำแนะนำและเรื่องราวด้านบวก

ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาจะถูกส่งมาที่เราโดย EthicsPoint อย่างเป็นความลับและไม่ต้องเปิดเผยตัวตน (ในประเทศที่อนุญาต) ตามที่คุณเลือก เราขอรับรองว่าความคิดเห็นของคุณจะถูกรับฟังอย่างแน่นอน

ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EthicsPoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

จดหมายจาก Mikael Bratt ประธาน ประธานกรรมการ และประธานบริหาร

Mikael Bratt ประธาน ประธานกรรมการ และประธานบริหาร

ที่ออโตลิฟ ธุรกิจของเราคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ออโตลิฟได้เติบโตกลายมาเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในธุรกิจยานยนต์ระดับโลก ความสำเร็จของเรานั้นเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพวกเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน มันคือสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามจริยธรรม แสดงออกด้วยความเคารพ และความซื่อสัตย์ ที่ออโตลิฟ เราได้สรรค์สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเรามีแนวทางเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หากคุณมีข้อสงสัยบางอย่างที่ขัดแย้งกับหลักจริยธรรมของออโตลิฟ ซึ่งได้เห็นหรือได้ยินมา กรุณาแจ้งได้ที่ ผู้จัดการของคุณ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฎหมาย หรือตัวแทนพนักงานที่ดูแลเรื่อง Compliance สายด่วนของ ออโตลิฟ เป็นอีกช่องทางหนิ่งที่สำคัญ ที่สามารถแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของออโตลิฟหรือผิดกฎหมาย การร้องเรียนที่ไม่เป็นจริงหรือการใส่ร้ายคนอื่นนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาด สิ่งสำคัญในการทำงานของเราขณะนี้ คือจะทำอย่างไรให้สิ่งสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นในกิจวัตรประจำวันของพวกเรามากขึ้น การทำงานของพวกเราตามหลักจริยธรรมและถูกกฎหมายคือสิ่งที่พวกเราคาดหวังจากพนักงานทุกๆคน และสิ่งเหล่านั้นเริ่มต้นที่ตัวเรา

หากต้องการสร้างรายงาน

หลังจากที่คุณสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" จดรหัสรายงานและรหัสผ่าน แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หลัง 5 ถึง 6วันทำการ ให้ใช้รหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณเพื่อดูความคิดเห็นหรือคำถาม