ติดตามผลปัญหา

Autoliv ได้พัฒนาระบบ หากต้องการติดตามผลของปัญหาที่รายงานก่อนวันที่ 23กุมภาพันธ์18 โปรดคลิกปุ่มดำเนินการต่อด้านล่าง

หากต้องการติดตามผลของปัญหาที่รายงานหลังวันที่ 23กุมภาพันธ์18 โปรดป้อนรหัสรายงานและรหัสผ่านด้านล่าง

หากต้องการสร้างรายงาน

หลังจากที่คุณสร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" จดรหัสรายงานและรหัสผ่าน แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หลัง 5 ถึง 6วันทำการ ให้ใช้รหัสรายงานและรหัสผ่านของคุณเพื่อดูความคิดเห็นหรือคำถาม