Dikkat! Bu web sayfası EthicsPoint'in güvenli sunucuları üzerinden sunulmaktadır ve Best Buy web sitesinin veya intranetinin bir parçası değildir.

Etik Hattı

Votorantim’de Davranış Kuralları ile ilgili bilgi almak, bu konudaki sorunları analiz etmek ve çözmek için bir Etik Hattı bulunur. Bu kanala hem şirket içindeki, hem de şirket dışındaki kişiler erişebilir.

Tarafsız ve şeffaf olarak şirket, ilgili kişilerin kimliklerini koruyarak ve herkes için daha iyi bir ortamı teşvik etmek amacıyla işbirliği yaparak, tüm bilgilerin gizli kalmasını sağlar. Etik Hattı ile, Davranış Kurallarının yorumlanmasına dair şüpheleri açıklığa kavuşturmak ve yolsuzluk ile etik olmayan davranışlar ve prosedürler gibi Davranış Kuralları ihlallerine dair şikayetlerde bulunmak amacıyla iletişime geçilebilir.

Votorantim tarafından alınan her şikayet, gizli tutulacaktır. İyi niyetle raporlama yapan herhangi birine karşı hiçbir misilleme yapılmayacaktır.

Etik Hattına iletilen sorunlar, Grup yönetimi tarafından analiz edilir. Uyum ve odaklanma ile, bu üyeler kendilerine sunulan meselelere çözüm arar ve kişilerin kendilerini tanıtıp tanıtmadığına bakmaksızın, dile getirdikleri şikayetlere, şikayet oluşturma sürecinde sağlanan bir şifre yoluyla cevap sunar.

Votorantim'in dünya çapındaki itibarını korumaya devam etme kararlılığınız için teşekkür ederiz.