Sıkça Sorulan Sorular

EthicsPoint Hakkında

EthicsPoint Nedir?

EthicsPoint, endişelerin Autoliv Yardım Hattı üzerinden bildirilmesine yönelik web portalıdır.

EthicsPoint, pozitif bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yolsuzluk, istismar ve iş yerinde diğer kötü davranışların ele alınmasında yönetim ve çalışanların birlikte çalışmasına yardımcı olmak için NAVEX Global tarafından oluşturulan kapsamlı ve gizli bir bildirim sistemidir.

Neden Autoliv Yardım Hattı için EthicsPoint gibi bir sisteme ihtiyacımız var?

 • Çalışanlarımızın bizim en değerli varlıklarımız olduğuna inanıyoruz. Açık iletişim kanalları kurarak pozitif bir çalışma ortamını destekleyebilir ve verimliliği en yüksek seviyeye çıkartabiliriz.
 • Halka açık şirketlerin kanunen muhasebe ve denetleme yolsuzluklarının ele alınması için doğrudan denetim komisyonuna yapılan bir isimsiz bildirim aracına sahip olması gerekmektedir.
 • Etkili bir bildirim sistemi, bir dürüstlük ve etik karar alma kültürünü geliştirme çabalarımızı artıracaktır.

Bildirimde Bulunma – Genel

İnternet veya telefon üzerinden bildirimde bulunabilir miyim?

Evet. Autoliv Yardım Hattı ile telefon veya İnternet üzerinden (izin verildiği durumlarda) gizli, isimsiz bir bildirimde bulunabilirsiniz.

Ne tür durumları bildirmem gerekir?

Autoliv Yardım Hattı sistemi, çalışanların meydana geldiğine veya meydana geleceğine inandıkları veya endişe duyuyor olabilecekleri mevcut veya potansiyel ilke, kanun, yönetmelik, Autoliv Standartları veya Mesleki Ahlak Kuralları ihlallerini bildirmeleri için tasarlanmıştır. Bildirilmesi gereken potansiyel ihlaller bir sınırlama olmaksızın şunları içerir:

 • Muhasebe veya Denetleme Usulsüzlükleri veya Yanlış Beyanlar
 • Tekelcilik Karşıtı veya Rekabet İhlalleri
 • Fiili veya Potansiyel Çıkar Çatışmaları
 • Çocuk İşçi veya Zorla Çalışma
 • Şirket Olanaklarını Kişisel Çıkar İçin Kullanma
 • Mülk Tahribi ve Hırsızlık
 • Gizli Bilgileri Uygun Olmayan Şekilde Açıklamak
 • İlaç veya Alkol İstismarı
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik Endişeleri
 • Bilgileri Tahrif veya İmha Etme
 • Yolsuzluk veya Zimmete Geçirme
 • Uygun Olmayan Hediyeler ve Eğlence, Rüşvetler veya Komisyonlar
 • Ayırımcı, Uygunsuz, Kötüleyici veya Taciz Edici Davranış
 • Şirket Kaynaklarını Uygun Olmayan veya Kötü Şekilde Kullanmak
 • Kalite Endişeleri
 • Misilleme

Bir ihlal görürsem bunu yöneticime, hukuk birimine veya insan kaynaklarına bildirip, bununla ilgilenmeyi onlara mı bırakmalıyım

Mesleki ahlak kurallarımızı ihlal ettiğine inandığınız bazı davranışlar gözlemlediğinizde sizden bunu bildirmenizi bekleriz. Tercihen herhangi bir endişenizi doğrudan yöneticinize ve güvendiğiniz bir yöneticiye, İnsan Kaynakları temsilcisine, Hukuk Departmanı temsilcisine, Uygunluk temsilcisine veya yönetim ekibimizin başka bir üyesine iletmelisiniz. Ancak konuyu bildirmek konusunda kendinizi rahat hissetmediğiniz durumlar olabileceğini anlıyoruz. İşte bu tür durumlar için Autoliv Yardım Hattı’nı desteklemek adına Autoliv Yardım Hattı ile ortaklık kurduk. Söz konusu bilgiyi kendinize saklamak yerine isimsiz olarak bildirmenizi tercih ederiz. Unutmayınız, bir sorun bildirirken mümkün olduğunca fazla bilgi ve ayrıntı vermekle Şirketimizin bunu soruşturmasına ve çözümlemesine yardımcı olursunuz.

Bildiklerimi neden bildirmem gerekiyor? Bana ne faydası var?

Hepimiz pozitif bir ortamda çalışma hakkına sahibiz ve bu hak, etik şekilde davranma ve bir kimse uygun şekilde davranmıyorsa sorumlu kişileri bilgilendirme sorumluluğunu beraberinde getirir. Birlikte çalışarak, sağlıklı ve verimli bir ortamda çalışmayı sürdürebiliriz. Kurumsal kötü davranış, bütün bir şirketin geçimini tehdit edebilir.

Bir endişemi elimde bir kanıt olmasa bile bildirmeli miyim?

Bildirimlerin, soruşturmaların ve yapıcı geri bildirimlerin Şirketimizi muhteşem bir çalışma yeri haline getirmekte önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Biz Autoliv’de, iyi niyetle bir bildirimde bulunan veya bir soruşturmaya katılan bireyleri korumaya önem veririz. “İyi niyet” bir bildirimde bulunurken veya bir soruşturmaya katılırken elinizdeki bilgilerin hepsini dürüst şekilde vermeniz demektir. Daha ileride yanıldığınızı anlamanız veya bildirilen olayın her şeye rağmen bir ihlal çıkmaması sorun değildir.

Kimliğimi açıklarsam ne olur, herhangi bir olumsuz yansıması olur mu?

Hiçbir tür misilleme, taciz ve baskı için Autoliv’de hoşgörü gösterilmez. Ayrıca hiçbir çalışan bir yolsuzluk veya bir Tüzük, yasa veya yönetmelik ihlali oluşturduğunu düşündüğü bir talimatı yerine getirmeyi reddetmesi durumunda olumsuz etkilenmez. Bir misilleme yapıldığını veya yapılmakta olduğunu biliyorsanız veya bundan kuşkulanıyorsanız durumu bir Hukuk temsilcisine, bir Uygunluk temsilcisine veya Autoliv Yardım Hattı’na bildirin.

Bildirimim soruşturulacak mı?

Autoliv tüm kötü davranış bildirimlerini ciddiye alır. Soruşturmada hızlı hareket ederiz, tüm sorunları gideririz ve tekrarlanmasını önleriz. Şirketimiz soruşturmaların tutarlı, kapsamlı ve mümkün olduğunca gizli olmasını sağlamak için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Talep edildiği takdirde, muhtemel kötü davranış ile ilgili herhangi bir soruşturmada iş birliği yapmanız beklenir. Soruşturma sonucunda kötü davranışta bulunulduğu ortaya çıkması halinde Autoliv yasa ile tutarlılık içinde uygun veya gereken şekilde hareket eder. Koşullara göre, eğitim veya iş akdine son verilmesi de dâhil disiplin önlemi söz konusu olabilir. Autoliv ayrıca kötü davranışı veya soruşturmanın sonuçlarını gerekli makamlara bildirebilir. Autoliv’in soruşturma sürecini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Soruşturma Politikası.

Yönetim gerçekten bildirimde bulunmamı istiyor mu?

Kesinlikle istiyoruz. Aslında, bildirimde bulunmanıza ihtiyacımız var. Şirketimiz bünyesinde neler olup bittiğini siz biliyorsunuz; hem iyi hem de kötü anlamda. Endişeye neden olabilecek herhangi bir faaliyetle ilgili başlangıç aşamasında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bildiriminiz bunun şirket ve çalışanlarımız üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirebilir. Ayrıca olumlu bir girdide bulunmak şirket kültürünü ve performansını iyileştirebilecek konuları belirlememize yardımcı olabilir.

Bu bildirimler nereye gidiyor? Bunlara kimlere erişebilir?

Bildirimler, olası herhangi bir güvenlik ihlalini önlemek için doğrudan Autoliv Yardım Hattı güvenli sunucusuna girilir. Autoliv Yardım Hattı, bu bildirimleri sadece şirket bünyesinde bildirimi ihlalin türüne ve olayın meydana geldiği yere göre değerlendirmekle yükümlü belirli kişilerin erişimine sunar. Bu bildirimi alanların her biri, bu bildirimleri en yüksek düzeyde gizlilikle saklama konusunda eğitim almıştır.

Bu sistem yalnızca birinin beni izlediği sistemlerden biri değil mi?

Autoliv Yardım Hattı sistemi, genel felsefemizin olumlu bir etkisi olmasına odaklıdır ve güvenli, güvenlikli ve etik bir iş yeri sağlamayı garanti etmemize izin verir. Etik ikilemler konusunda yardım almaya, olumlu önerilerde bulunmaya veya bir endişenizi bildirmeye teşvik edilirsiniz. Etkili iletişim, günümüz iş yerlerinde kritik öneme sahiptir ve bu, söz konusu iletişimi geliştirmek için harika bir araçtır.

Olumlu bir bildirim ortamını muhafaza ederken uygunluk yükümlülüklerimizi karşılayacak en iyi bildirim aracını titizlikle seçtik.

Güvenlik & Bildiriminde Bulunma Gizlilik

Anladığım kadarıyla bir şirket bilgisayarından gönderdiğim herhangi bir bildirim bilgisayarımın bağlandığı her web sitesini gösteren bir sunucu günlüğü oluşturuyor; peki bu günlük bildirimi oluşturan kişi olarak benim kimliğimi açığa çıkarmayacak mı?

Autoliv Yardım Hattı IP adreslerinin yer aldığı herhangi bir iç bağlantı günlüğü oluşturmaz veya bunu saklamaz bu nedenle bilgisayarınızın Autoliv Yardım Hattı’na bağlandığı ile ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Aslında Autoliv Yardım Hattı sözleşmeye bağlı olarak ihbar eden kişinin kimliğinin izini sürmemeyi taahhüt etmektedir.

Kendinizi iş bilgisayarınızdan bildirimde bulunma konusunda rahat hissetmiyorsanız Autoliv Yardım Hattı güvenli web sitesine girmek için iş ortamı dışında bir bilgisayar kullanma (İnternet kafede, arkadaşınızın evinde bulunan bir bilgisayar vb. gibi) seçeneğine sahipsiniz. Pek çok kişi bu seçeneği tercih etmektedir, Autoliv Yardım Hattı verileri, bildirimlerin %12’sinden daha azının iş saatleri sırasında oluşturulduğunu göstermektedir.

Evden bildirimde bulunup yine de isimsiz kalabilir miyim?

Evden, bir komşunun bilgisayarından veya herhangi bir İnternet portalından yapılan bir bildirim güvenli ve isimsiz kalacaktır. Bir İnternet portalı hiçbir zaman bir ziyaretçiyi ekran adına göre teşhis etmez ve Autoliv Yardım Hattı sistemi İnternet adreslerini kaldırır, bu nedenle isimsizliğiniz tamamen korunur. Bununla birlikte Autoliv Yardım Hattı sözleşmeye bağlı olarak bihbar eden kişinin kimliğinin izini sürmemeyi taahhüt etmektedir.

Autoliv Yardım Hattı’na sağladığım bilgilerin en nihayetinde kimliğimi açığa çıkaracağından endişe duyuyorum. Bunun olmayacağına dair bana nasıl garanti verebilirsiniz?

Autoliv Yardım Hattı sistemi, isimsizliğinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Ancak isimsiz kalmak istiyorsanız, - bildirimde bulunan taraf olarak - bildirimin içeriğinin kazara kimliğinizi açığa çıkarmayacağından emin olmanız gerekmektedir. Örneğin, “Jan Smith’in yanındaki çalışma masamdan…” veya “33 yıllık hayatımda…”.

Ücretsiz yardım hattı telefonu da gizli ve isimsiz mi?

Evet. Sizden bir İnternet tabanlı bildirimde sağlayacağınız bilgilerin aynısı istenecek ve bir görüşmeci, yanıtlarınızı Autoliv Yardım Hattı Web sitesine girecek. Bu bildirimler gönderim sırasında aynı güvenlik ve gizlilik önlemlerine sahip olacak.

Bildirimimde kimliğimin açıklanmasını istersem ne olur?

Dilerseniz bildirimde kimliğinizi açıklamanız için bir bölüm bulunmaktadır.

İpuçları & En İyi Uygulamalar

Bazı kişilerin etik olmayan davranışlarda bulunduğunun farkındayım ama bunlar beni olumsuz etkilemiyor. Neden bunu bildirmekle uğraşayım?

Şirketimiz, etik davranışı desteklemeyi tercih etmektedir. Etik olmayan tüm davranışlar, ne düzeyde olursa olsun, en nihayetinde şirkete ve siz de dahil olmak üzere tüm çalışanlara zarar verir. Etik konusunda görünüşte zararsız bir hatanın sağlıklı bir şirket üzerindeki yıkıcı etkilerini görmek için son yıllarda meydana gelen şirket skandallarını gözünüzün önüne getirmeniz yeter. Bu nedenle kötü davranış veya etik ihlallerle ilgili herhangi bir olaydan haberiniz varsa, bunu bildirmeyi kendinize ve iş arkadaşlarınıza karşı bir vazife olarak değerlendirin.

Gözlemlediklerimin veya duyduklarımın bir şirket politikası ihlali olup olmadığından veya etik olmayan bir davranış içerip içermediğinden emin değilim ama bana doğru gelmiyor. Ne yapmalıyım?

Bir bildirimde bulunun. Autoliv Yardım Hattı, olayın doğru şekilde anlaşılabilmesi için bildiriminizi hazırlamanıza ve göndermenize yardımcı olabilir. Emin olmadığınız için olası etik olmayan davranışın kontrol edilmemesi yerine daha sonra zararsız olduğu ortaya çıkacak bir durumu bildirmenizi tercih ederiz.

Peki ya patronum veya diğer yöneticiler de bu ihlale karışmışsa? Bildirimi alıp olayın üzerini örtmeye çalışmayacaklar mı?

Autoliv Yardım Hattı sistemi ve bildirim dağıtımı, olaya karışan tarafların bilgilendirilmeyeceği veya adlarının geçtiği bildirimlere erişimlerinin sağlanmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Peki ya bildirimde bulunduktan sonra olayla ilgili önemli bir şeyi hatırlarsam? Veya şirketin bildirimimle ilgili bana başka sorusu olursa?

Autoliv Yardım Hattı Web sitesi’nde ve Autoliv Yardım Hattı Çağrı Merkezi üzerinden bir bildirimde bulunduğunuzda benzersiz bir kullanıcı adı alırsınız ve sizden bir şifre belirlemeniz istenir. Daha fazla ayrıntı eklemek veya bir şirket temsilcisi tarafından yöneltilecek sorulara cevap vermek ve açık konuların çözülmesine yardımcı olarak daha fazla bilgi sağlamak için Autoliv Yardım Hattı sistemine İnternet veya telefon üzerinden tekrar dönebilir ve orijinal bildirime erişebilirsiniz. Şirketin sorularını yanıtlamak için siteye belirtilen zaman içinde dönmenizi şiddetle öneriyoruz. Şirket ve siz artık durumların yalnızca tanımlanmakla kalmayıp aynı zamanda ne kadar karmaşık olursa olsun çözüme kavuşturulabileceği bir “isimsiz diyalog” içine girmiş bulunmaktasınız.

Bildirimlerle ilgili bu tamamlayıcı bilgilerde ilki kadar güvenli mi?

Tüm Autoliv Yardım Hattı yazışmaları isimsizlik şemsiyesi altında ilk bildirimle aynı sıkı gizlilik çerçevesinde saklanır.

İnternet’e erişimim olmasa da bir bildirimde bulunabilir miyim?

İnternet’e erişebilen herhangi bir bilgisayardan bir Autoliv Yardım Hattı bildiriminde bulunabilirsiniz. Evden bildirimde bulunabilirsiniz. Halka açık pek çok yer, halk kütüphanesi de dahil olmak üzere İnternet erişimi bulunan bilgisayarlara sahiptir. Erişiminiz yoksa veya bilgisayar kullanma konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız günde 24 saat, yılda 365 gün ulaşabileceğiniz Autoliv Yardım Hattı’nı ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

Bir Bildirimde Bulunmak İçin

Bildiriminizi tamamladıktan sonra size "bildirim anahtarı” olarak adlandırılan benzersiz bir kod atanacaktır. Bildirim anahtarını ve şifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın. 5-6 iş günü geçtikten sonra bildirim anahtarınızı ve şifrenizi kullanarak bildiriminizi geri bildirim veya sorular için kontrol edin.