Báo cáo Theo dõi Báo cáo Câu hỏi Thường gặp Nguồn lực Quy tắc Ứng xử Dành cho Người lớn Chính sách Sai phạm của Giáo sĩ Diocese of San Jose (liên kết trang web đến OPCVA) Trường công đặc cách USCCB Nguồn lực

Để Báo Cáo

Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau để nộp báo cáo:

  • Chọn “Báo cáo” liên kết ở đầu trang web này.
  • HOẶC
  • Quay số miễn cước, trong lãnh thổ Hoa Kỳ, Guam, Puerto Rico và Canada:

Sau khi bạn hoàn tất báo cáo, bạn sẽ được chỉ định mã số riêng được gọi là "mã báo cáo". Ghi lại mã báo cáo và mật khẩu của bạn và cất giữ ở nơi an toàn. Sau 5-6 ngày làm việc, hãy sử dụng mã báo cáo và mật khẩu của bạn để kiểm tra báo cáo của mình để xem phản hồi hoặc câu hỏi.

Cam kết của Chúng tôi

Diocese of San Jose cam kết thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh. Các sự cố về hành vi sai trái tình dục, cũng như các hình thức lạm dụng thể chất khác, là một nguyên nhân của thảm kịch cá nhân nghiêm trọng. Hành vi sai trái này trái với phẩm giá cơ bản của mỗi người, với đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô và với những lời dạy của Giáo hội. Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ tất cả con của chúa thông qua sự cảnh giác và lòng trắc ẩn, trong khi sử dụng tất cả các lựa chọn có sẵn để chống lại bất kỳ hành vi sai trái nào, hoặc vi phạm tiềm tàng, để đảm bảo rằng công lý và sự thật phổ quát của Giáo hội được duy trì trong các tổ chức thuộc giáo phận của chúng tôi.

Khuyến khích bạn gửi báo cáo liên quan đến tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục hoặc vi phạm hành vi tiềm tàng liên quan đến bất kỳ nhân viên giáo phận nào, bao gồm giáo sĩ và tình nguyện viên. Tất cả các báo cáo được bảo mật và được chấp nhận bằng cách gửi trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng cách sử dụng đường dây nóng. Trong các tình huống bạn muốn gửi một báo cáo ẩn danh*, khuyến khích bạn sử dụng đường dây nóng, do một nhà cung cấp đường dây nóng thứ ba, EthicsPoint cung cấp.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được ghi lại và chuyển đến Văn phòng giáo phận Bảo vệ Trẻ em & Người lớn Dễ bị tổn thương để theo dõi thay mặt cho Diocese of San Jose. Hãy yên tâm rằng báo cáo của bạn sẽ được gửi trên cơ sở bí mật nếu bạn chọn tiến hành.

Chúng tôi cam kết với bạn rằng báo cáo bạn gửi sẽ được xem xét bởi nhân viên giáo phận thích hợp và được giải quyết phù hợp. Xin lưu ý rằng EthicsPoint là một cơ quan báo cáo có hợp đồng với Diocese of San Jose. EthicsPoint cung cấp trực tuyến hoặc qua đường dây nóng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và sẽ thu thập thông tin liên hệ của bạn cùng với một tuyên bố ngắn gọn. Sau khi bạn đã gửi báo cáo của mình, ai đó từ Văn phòng Giáo phận San Jose Bảo vệ Trẻ em & Người lớn Dễ bị tổn thương sẽ liên lạc với bạn. Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7 giờ sáng - 3:30 chiều, theo số 408-983-0113.

Xem FAQ về EthicsPoint để biết thêm thông tin.

*QUAN TRỌNG: Mặc dù bạn có thể chọn ẩn danh, khuyến khích bạn cung cấp tên và thông tin liên hệ của mình, vì việc ẩn danh có thể cản trở khả năng báo cáo hoặc theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật khi thích hợp và có thể hạn chế phạm vi can thiệp của chúng tôi.