Начало Нашите ценности Околна среда Безопасност Сигурност

Всеки един от нас има правото и задължението да говори за работно място без инциденти

AES е поела ангажимент да поддържа безопасността и сигурността на работните места и да съответства или надвишава на изискванията на стандартите за околната среда на пазарите, който обслужва.

Ако имате причина да се съмнявате, че някой бизнес, служител, или изпълнител на AES е нарушил нашите Правила за безопасност, Сигурност или Процедурите за опазване на околната среда, споделете. Ако не ви е удобно да говорите открито, порталът "Говори за безопасността без притеснение" предлага анонимен и сигурен канал за комуникация, за подаване на сигнал до тези, които ще ви помогнат да осигурите вашата безопасност и тази на вашите колеги.

Имате загриженост за безопасността на работното място, сигурността или околната среда?

Докладвайте опасението си

Проследете движението на вашия доклад.

Направете справка

Убеждения за безопасност на AES

  • Безопасността стои на първо място за нашите служители, нашите изпълнители и жителите в нашите общности, и всички работни дейности, които извършваме по света трябва да се извършват по безопасен начин, който допринася за личното здраве, безопасност и благосъстояние.
  • Да работим безопасно е условие за работа и всеки човек отговаря за собствената си безопасност, както и за безопасността на останалите членове на екипа и жителите на общностите, в които работим.
  • Всички служители и изпълнители на AES имат правото и задължението да спрат работа веднага когато идентифицират ситуация, която смятат, че е опасна.
  • Всички работни злополуки могат да бъдат предотвратени.

Порталът и горещата линия "Говори за безопасността без притеснение" на AES не са телефон или служба за спешна помощ.

Не използвайте този сайт да докладвате събития представляващи непосредствена заплаха за живота или имуществото. Доклади подадени чрез този сайт могат да не получат незабавен отговор. Ако имате нужда от спешна помощ, моля свържете се с вашите местни власти.