Akce navazující na oznámení Etický kodex chování při obchodní činnosti Časté dotazy

Jak podat hlášení

Poté, co dokončíte hlášení, Vám bude přidělen jedinečný kód zvaný „klíč zprávy“. Zapište si svůj klíč zprávy a heslo a bezpečně je uložte. Po 5 až 6 pracovních dnech pomocí tohoto klíče zprávy a hesla ověřte stav zprávy a zjistěte, zda k ní již nebyla připojena odpověď nebo zda neobsahuje nějaké dotazy.

Náš závazek

Společnost Joyson Safety Systems je organizací s velmi silnými hodnotami odpovědnosti a bezúhonnosti. Náš firemní Etický kodex obsahuje všeobecné pokyny pro vykonávání pracovní činnosti dle nejvyšší úrovně etických norem.

Společnost Joyson Safety Systems si stanovila závazek udržovat prostředí, kde je otevřená komunikace pravidlem, nikoli výjimkou. Chceme, abyste se neostýchali upozornit svého nadřízeného nebo vedoucího pracovníka na situace, v nichž došlo k porušení pravidel, směrnic nebo zákona.

Chcete-li spíše ohlásit danou situaci prostřednictvím důvěrného a anonymního hlášení, použijte tuto poradenskou linku, jejíž správu zajišťuje nezávislá společnost EthicsPoint. Zde můžete oznámit případné porušení pravidel a norem popsaných v našem firemním Etickém kodexu a rovněž jiné obavy týkající se porušení zásad společnosti, směrnic nebo zákona. Informace, které poskytnete, nám společnost EthicsPoint předá s naprostým zachováním důvěrnosti a anonymity, pokud si to budete přát. Zaručujeme Vám, že vyslechneme všechny Vaše připomínky.

Další informace naleznete v části Časté dotazy k systému EthicsPoint.