Jak podat hlášení

Po dokončení hlášení vám bude přidělen jedinečný kód, takzvaný „klíč oznámení“. Zapište si svůj klíč a heslo a uložte je na bezpečném místě. Po uplynutí 5–6pracovních dnů pomocí tohoto klíče oznámení a hesla ověřte stav svého oznámení a podívejte se, zda k němu nebyla připojena odpověď nebo zda neobsahuje nějaké dotazy.

Náš závazek

Společnost PACCAR je organizace s pevnými zásadami odpovědnosti a integrity. Náš Etický kodex obsahuje obecné směrnice pro vedení podnikání s nejvyššími etickými standardy. Všichni zaměstnanci PACCAR jsou povinni informovat společnost o jakémkoli pochybení. Každá osoba, která má povědomí o porušení nebo dokonce podezření na porušení zákona nebo nařízení, našeho Etického kodexu nebo jiných politik PACCAR ze strany PACCAR, je požádána, aby to nahlásila. Můžete využít kterýkoli ze zdrojů, které PACCAR poskytuje, abyste položili otázky nebo nahlásili možná porušení. Důležitým krokem je, abyste se ozvali, pokud víte o porušení nebo máte podezření, že k němu došlo.

V situacích, kdy upřednostňujete anonymní hlášení, je vám doporučeno využít této etické linky, kterou provozuje poskytovatel třetí strany, EthicsPoint. V souladu s předpisy EU mohou tuto etickou linku využívat také zainteresované strany z EU. Záležitosti týkající se výrobků nebo služeb by měly být směrovány prostřednictvím vašeho obchodního kontaktu. Tato etická linka slouží pouze k podávání zpráv o porušeních zákonů a nařízení nebo našeho Etického kodexu.

PACCAR se zavazuje chránit práva těch jednotlivců, kteří hlásí problémy v dobré víře. PACCAR nebude tolerovat odvetné akce vůči osobě nebo společnosti, která v dobré víře podává zprávu o porušení nebo podezření na porušení, nebo spolupracuje při vyšetřování. Pokud si to budete přát, budou informace, které jste poskytli společnosti EthicsPoint předány do společnosti PACCAR anonymně. Máte naši záruku, že vaše komentáře budou vyslyšeny.

Pro více informací se podívejte na často kladené otázky k PACCAR EthicsLine..