ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται στους ασφαλείς σέρβερ της EthicsPoint και δεν αποτελεί μέρος της Universal Corporation ιστοσελίδας ή του εσωτερικού δικτύου της.

Δημιουργία Αναφοράς

Όταν ολοκληρώσετε την αναφορά σας θα σας εκχωρηθεί ένας αποκλειστικός κωδικός που λέγεται «κλειδί αναφοράς». Γράψτε το αναγνωριστικό και τον κωδικό χρήσης της αναφοράς σας και κρατήστε τα σε ασφαλές μέρος, καθώς η NAVEX δε μπορεί να τα ανακτήσει εάν χαθούν. Μετά από 5-6 εργάσιμες ημέρες, χρησιμοποιείστε το κλειδί της αναφοράς και τον κωδικό πρόσβασης σας για να ελέγξετε την αναφορά σας ως προς ανά-πληροφόρηση ή ερωτήματα.

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Ακεραιότητα, ηθική, διαφάνεια – απλά λέξεις. Λέξεις, μέχρις ότου μια επιχείρηση δεσμευτεί να τις ενσωματώσει στην επιχειρηματική συμπεριφορά της. Στην Universal, η δέσμευση αυτή διέπει τις λειτουργίες μας σε κάθε επίπεδο, κάθε ημέρα. Από τα μέτρα μείωσης κινδύνου μέχρι την σχολαστική προσοχή σε νόμους και κανονισμούς, η εταιρική συμμόρφωσή μας αποτελεί μέρος του DNA μας και είναι ορατή στις προσπάθειές μας για την μείωση κινδύνου, τις διεργασίες μας για την ηθική λήψη αποφάσεων και τις πολιτικές μας εταιρικής διακυβέρνησης. Κι’ αυτό επειδή η διοίκηση της Universal πιστεύει έντονα ότι κάνοντας τις σωστές κινήσεις με τον σωστό τρόπο, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να διεξάγεται μια εταιρεία. Είναι αυτό ακριβώς που κάνουν οι εταιρικοί ηγέτες.

Η διεξαγωγή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με ακεραιότητα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ηγεσίας μας στον επαγγελματικό τομέα. Το οφείλουμε στους πελάτες μας, στις κοινότητές μας, στους μετόχους μας και αναμεταξύ μας. Ο καθένας μας παίζει ένα ρόλο κλειδί και η Universal βασίζεται σε εσάς.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας θέτει υψηλά ηθικά πρότυπα με τα οποία καθοδηγούμαστε. Η διεξαγωγή μιας επιχείρησης ακολουθώντας υψηλά ηθικά πρότυπα είναι ο σωστός τρόπος διεξαγωγής εργασιών και οδηγεί στην επιτυχία της εταιρείας. Όσον αφορά την ηθική και την ακεραιότητα, η Universal έχει τρεις κύριους στόχους: 1) εργασία με ακεραιότητα, 2) επιχειρηματική δραστηριότητα με ακεραιότητα, και 3) χειρισμό πληροφοριών και πόρων με ακεραιότητα. Όταν επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους, κάνουμε την Universal την εταιρεία που αξίζει να είναι.

Όλοι έχουμε την υποχρέωση να αναφέρουμε πιθανές παραβιάσεις, ώστε να μπορεί η Universal να ελέγχει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και να αντιμετωπίζει την κάθε κατάσταση λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.

Κανένας από την Universal δεν θα ασκεί οποιαδήποτε ενέργεια εις βάρος κάποιου άλλου για την παροχή αληθινών πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις του νόμου ή της πολιτικής της Universal. Η Universal δεν θα ανέχεται τυχόν αντίποινες εναντίον ατόμων που υποβάλλουν ερωτήσεις ή καλόπιστες καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις. Όποιος καταφεύγει σε αντίποινα ή επιχειρεί να κάνει αντίποινα θα τιμωρείται.

Η γραμμή Καταγγελιών Συμμόρφωσης (Hot Line) είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και προσφέρεται στην τοπική σας γλώσσα. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι ηλεκτρονικές αναφορές συλλέγονται από μία ανεξάρτητη εταιρεία, την EthicsPoint. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να συζητάτε με ασφάλεια και ειλικρίνεια θέματα και ανησυχίες που σχετίζονται με ανήθικες ή παράνομες δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία σας και την προστασία του απορρήτου σας.

Κάθε καταγγελία θα γίνεται ακουστή, θα διερευνάται και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Εταιρικής Συμμόρφωσης. Δίνουμε μεγάλη σπουδαιότητα στην γραμμή Καταγγελιών Συμμόρφωσης (Hot Line) και ελπίζουμε το ίδιο να κάνετε και εσείς. Αν δείτε κάτι ύποπτο, παρακαλούμε να το αναφέρετε ώστε να μπορέσουμε να το σταματήσουμε μαζί.