המחויבות שלנו

CEMEX, S.A.B. de C.V הוא ארגון בעל ערכים ברורים של אחריות ויושרה. קוד התנהגות העסקית והאתיקה שלנוכולל הנחיות כלליות לניהוך עסקים בסטנדרטיים האתיים הגבוהים ביותר.

במצבים בהם תעדיף לדווח בצורה חסויה, תוכל להשתמש בקו החם המופעל על-ידי ספק צד ג', חברת EthicsPoint. תוכל להגיש דוחות בקשר להפרות של קוד ההתנהגות העסקית והאתיקה שלנו, ולקבל הכוונה בקשר למדיניות ונהלים, או להציע הצעות חיוביות.

אם תבחר בכך, המידע שתמסור יישלח ל- EthicsPoint בצורה חסויה ואנונימית. אנחנו מבטיחים שדברייך יישמעו.

ראו שאלות ותשובות של EthicsPoint למידע נוסף.

לדיווח

לאחר שתמלא את הדוח תקבל קוד ייחודי המכונה "מפתח דיווח". כתוב את מפתח הדיווח ואת הסיסמה שלך ושמור עליהם במקום בטוח. כעבור 5-6 ימי עסקים, השתמש במפתח הדיווח ובסיסמה שלך כדי לבדוק אם יש משוב או שאלות לגבי הדיווח שלך.


מעקב דיווח

  • מפתח דיווח:
  • סיסמה:

אם אין לך מפתח דיווח וסיסמה של EthicsPoint, ייתכן שהארגון שלך עבר לאחרונה לספק שירות אחר. לחץ המשך כדי להגיש בקשת מעקב

המשך