FIGYELEM! Ez a weblap az EthicsPoint biztonságos szerveréhez tartozik és nem része a(z) Universal Corporation webhelyének vagy az intranetnek.

Hogyan tehet bejelentést

Miután kitöltötte a bejelentést, egy „bejelentéskulcs” elnevezésű egyedi kódot fog kapni. A bejelentéskulcsot és a jelszót jegyezze fel, és tartsa biztonságos helyen, mert a NAVEX nem tudja visszaállítani, ha elveszti. 5-6 munkanap után bejelentéskulcsa és a jelszó segítségével ellenőrizze, érkezett-e visszajelzés vagy kérdés a bejelentésére.

A HELYES ÚT AZ EGYETLEN ÚT

Integritás, etika, átláthatóság — valójában csak szavak. Csak szavak, mindaddig, amíg egy vállalat el nem kötelezi magát, és üzleti tevékenysége szerves részévé nem teszi azokat. Az Universalban ez az elköteleződés hatja át tevékenységünket vállalatunk minden egyes szintjén, minden egyes nap. A kockázatcsökkentéstől a szigorú figyelmen át egészen a törvényekig és a rendeletekig, a megfelelőség beépült a DNS-ünkbe és megjelenik kockázatcsökkentési erőfeszítéseinkben, etikai döntéshozatali folyamatainkban és vállalatirányítási irányelveinkben is. Mivel az Universal vezetősége szilárdan hiszi, hogy üzleti tevékenységünk folytatásának egyetlen módja, hogy a helyes módon a jót cselekedjük. Ez az, amit a vezetők tesznek.

Az, hogy integritásunk megőrzésével folytatjuk üzleti tevékenységünket elengedhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük az ágazatban betöltött vezető szerepünket. Tartozunk ennyivel ügyfeleinknek, közösségeinknek, részvényeseinknek és egymásnak is. Mindannyian fontos szerepet töltünk be, és az Universal számít Önre.

Magatartási kódexünk magas etikai normákat köt ki, hogy utat mutasson nekünk. A magas etikai normák szerint végzett üzleti tevékenység a helyes út, amely egyben a jó üzlet alapja is. Az etikára és az integritásra vonatkozóan az Universalnak három elsődleges célja van: 1) integritásunk megőrzésével végezzük munkánkat; 2) integritásunk megőrzésével folytassuk üzleti tevékenységünket; és 3) integritásunk megőrzésével kezeljük információinkat és értékeinket. Ha elérjük ezeket a célokat, az Universalt azzá a vállalattá tesszük, amit megérdemel.

Mindannyiunk kötelessége jelenteni az esetleges jogsértéseket, hogy a helytelen magatartást megállapíthassuk, kezelhessük a helyzetet és megtegyük a megfelelő intézkedéseket.

Az Universal családban senki nem tesz kedvezőtlen intézkedéseket a jogsértéssel vagy az Universal irányelveinek megsértésével kapcsolatos valós információkat rendelkezésre bocsátó személyek ellen. Az Universal nem tolerálja az azon személyekkel szembeni megtorlást, akik kérdéseket tesznek fel, vagy jóhiszemű bejelentést tesznek a lehetséges jogsértésekkel kapcsolatosan. A megtorlás, illetve a megtorlási kísérlet fegyelmi eljárást von maga után.

A megfelelési forróvonal a hét minden napján, a nap 24 órájában, országa hivatalos nyelvén rendelkezésére áll. A telefonhívásokat és az online bejelentéseket egy független szervezet fogadja: az EthicsPoint. Célunk az, hogy Ön biztonságosan és őszintén kommunikálhassa a tisztességtelen és törvénytelen tevékenységekkel kapcsolatos problémákat és aggodalmakat, névtelensége és a titoktartás megőrzésével.

Minden egyes bejelentést fogadunk, nyomon követünk és jelentjük a Vállalati Megfelelési Bizottságnak. Nagyon komolyan vesszük Forródrótunkat, és reméljük, Ön is ezt teszi. Amennyiben észlel valamit, kérjük, jelentse be, hogy együtt megállíthassuk azt.