Open en eerlijke communicatie: Bij BrandSafway moedigen we u aan om te spreken via het kanaal waar u zich het meest comfortabel bij voelt, zoals onze EthicsPoint-hotline, uw lokale HR-manager of een lid van het Ethics and Compliance-team via Ethics_Compliance@brandsafway.com .

Vertrouwelijk: Ontvangen meldingen worden als vertrouwelijk beschouwd en worden door deze externe aanbieder naar de Ethics and Compliance-groep van BrandSafway verzonden voor onderzoek. Als u uw identiteit bekendmaakt wanneer u een melding indient, wordt deze vertrouwelijk behandeld en alleen doorgegeven aan gepaste onderzoekers. Raadpleeg de Veelgestelde vragen over EthicsPoint voor meer informatie.

Geen represailles: BrandSafway verbiedt represailles in welke vorm dan ook tegen iemand die te goeder trouw een ethiek- of nalevingskwestie aan de orde stelt.

Onderzoek: BrandSafway zet zich in om snelle, eerlijke en onpartijdige onderzoeken uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en bedrijfsbeleid. Van werknemers wordt verwacht dat ze meewerken aan onderzoeken en de vertrouwelijkheid handhaven.

Ga voor meer informatie over onze toewijding aan integriteit naar onze pagina over integriteit .

EEN ZORG MELDEN

TELEFONISCH MELDEN

“Integriteit en naleving vormen de basis van alles wat we doen. Bij BrandSafway zetten we ons in voor eerlijkheid, rechtvaardige behandeling en wederzijds respect en houden we ons aan de hoogste ethische normen. We moedigen u aan om u uit te spreken over problemen op het gebied van ethiek, discriminatie of intimidatie en om vermeende schending van onze Gedragscode, ons beleid en andere toepasselijke wet- en regelgeving te melden.”

– Imran Hayat, EVP, Chief Compliance Officer