Onze toewijding

Tennant Company heeft over de afgelopen 150 jaar een reputatie opgebouwd als een ethisch bedrijf. De manier waarop we resultaten behalen is net zo belangrijk als de resultaten zelf. We hebben elke dag te maken met de kans, uitdaging en verantwoordelijkheid om onze welverdiende reputatie hoog te houden door te handelen op basis van ethische besluitvorming en integriteit, terwijl we de wereld schoner, veiliger en gezonder maken. Het is ieders verantwoordelijkheid om onze ethische cultuur centraal te stellen en te verbeteren.

Tennant Company waardeert en stimuleert een cultuur waarin iedereen zich veilig voelt, zich kan uitspreken en gehoord wordt. Wanneer u uw zorgen te goeder trouw meldt, nemen we weloverwogen stappen om melders te beschermen, de vertrouwelijkheid te waarborgen en het vertrouwen te bewaren. Represailles doen afbreuk aan onze cultuur en horen niet thuis in onze organisatie. Door u uit te spreken helpt u Tennant Company om een ethische, conforme en transparante werkplek te blijven.