Opvolging van een meldingHandleiding voor zakelijk ethisch gedragVeelgestelde vragen

Een melding maken

Online

Per telefoon

Nadat u uw melding heeft afgerond zult u een unieke code ontvangen, welke een "meldingscode" genoemd wordt. Schrijf uw meldingscode en wachtwoord op en bewaar ze op een veilige plaats. Gebruik uw meldingscode en wachtwoord na 5-6 werkdagen om te zien of u feedback of vragen op uw melding heeft ontvangen.

Onze toewijding

Tennant Company is een organisatie met sterke waarden van verantwoordelijkheid en integriteit. Onze Handleiding voor zakelijk ethisch gedag bevat algemene richtlijnen voor het uitvoeren van zaken met de hoogste ethische standaarden.

Tennant Company is toegewijd aan een omgeving waar open en eerlijke communicaties de verwachting zijn, niet de uitzondering. We willen dat u zich comfortabel voelt bij het benaderen van uw leidinggevende of management tijdens momenten waarop u denkt dat overtredingen van wetten, beleid of standaarden hebben plaatsgevonden.

Tijdens situaties waarop u een vertrouwelijke melding wilt maken, moedigen we u aan om deze hotline te gebruiken, welke beheerd wordt door een externe hotline aanbieder, EthicsPoint. We moedigen u aan om meldingen te maken van overtredingen die in onze/ons Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag, bedrijfsbeleid of toepasbare wet beschreven staan, en ook te vragen naar begeleiding met betrekking tot beleid en procedure en het geven van positieve suggesties en verhalen.

De informatie die u geeft zal totaal vertrouwelijk naar ons verstuurd worden door EthicsPoint. We garanderen u dat we gehoor zullen geven aan uw opmerkingen. Er worden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers die te goeder trouw een melding maken.

Bekijk voor meer informatie de EthicsPoint veelgestelde vragen.