Oppfølging angående en rapportVeileder i forretningsetikkVanlige spørsmål

For å rapportere

På nett

Per telefon

Etter du fullfører rapporten vil du tildeles en unik kode som kalles «rapportkode». Skriv ned denne koden og passordet, og oppbevar dem på et trygt sted. Etter 5-6 virkedager kan du bruke rapportkoden og passordet til å sjekke rapporten for tilbakemelding eller spørsmål.

Vår forpliktelse

Tennant Company er en organisasjon med sterke verdier for ansvar og integritet. Vår Guide for forretningsetikk inneholder generelle retningslinjer for å drive virksomhet med de høyeste etiske standarder.

Tennant Company er forpliktet til et miljø hvor åpen, ærlig kommunikasjon er en forventning, ikke et unntak. Vi ønsker at du er komfortabel med å ta kontakt med din leder eller ledelsen i tilfeller hvor du tror det har forekommet brudd på lover, regler eller standarder.

I situasjoner hvor du foretrekker å rapportere anonymt, oppfordrer vi deg til å bruke denne telefonen, som er levert av en tredjepartsleverandør, EthicsPoint. Du oppmuntres til å sende inn rapporter knyttet til brudd oppgitt i vår Guide for forretningsetikk, selskapets retningslinjer eller gjeldende lover, samt be om veiledning knyttet til retningslinjer og prosedyrer, og gi positive forslag og historier.

Opplysningene du oppgir vil sendes til oss fra EthicsPoint på et helt anonymisert grunnlag. Vi garanterer at dine kommentarer vil bli hørt. Represalier mot ansatte som rapporterer i god tro vil ikke tolereres.

Se Vanlige spørsmål om EthicsPoint for mer informasjon.