Donaldson Filtration Solutions
UWAGA! Strona ta znajduje sie na bezpiecznym serwerze firmy EthicsPoint i nie jest ani czescia strony internetowej ani Intranetu firmy Donaldson.

Złóż raport

Uzupełnij istniejący raport

Instrukcje dot. wybierania numerów międzynarodowych

Nasz Kodeks postępowania

Polityka dotycząca „krwawych minerałów“

EthicsPoint
Gorąca linia nt. Kodeksu postępowania oraz Postępowania w biznesie

W firmie Donaldson uważamy, że kluczem do naszego sukcesu jest bezwzględna uczciwość w kontaktach z klientami, pracownikami, udziałowcami, władzami państwowymi, dostawcami, sąsiadami i społeczeństwem. Dokładamy starań, aby zapobiegać działaniom nieetycznym lub konfliktom oraz naprawiać te, które mogły zaistnieć. Jeśli niepokoi cię postępowanie któregoś z pracowników firmy Donaldson lub osoby reprezentującej firmę, chcemy o tym wiedzieć.

Posiadamy system wewnętrznej kontroli oraz procedury, które mają zapobiegać niewłaściwemu postępowaniu, ponadto jednak można łatwo złożyć raport o zaobserwowanych lub podejrzewanych działaniach, które mogą się wiązać z niewłaściwym postępowaniem lub naruszeniem naszego Kodeksu postępowania. Nasza gorąca linia nt. postępowania w biznesie jest obsługiwana przez EthicsPoint, bezpieczne i niezależne źródło raportów, które gwarantuje poufność. Dostęp można uzyskać przez całą dobę, telefonicznie lub przez internet.

Zachęcamy pracowników firmy Donaldson do omawiania niepokojących ich spraw z przełożonym, przedstawicielem działu kadr (HR) lub działu prawnego. Pracownik firmy Donaldson powinien niezwłocznie złożyć raport o wszelkich naruszeniach etyki, które są mu znane lub które podejrzewa. Pracownicy, którzy w dobrej wierze składają raport do kierownictwa o nieprawidłowościach, nie staną się przez to obiektem działań odwetowych lub innych kar.

Aby zgłosić problem

Dostępne są następujące dwie metody zgłaszania problemów:

Przez internet
Aby złożyć raport przez telefon

Wybierz kraj z poniższego menu:

Jeżeli numery telefonów podane powyżej są nieczynne, zgłoś problem za pomocą niniejszej witryny WWW. W raporcie zaznacz fakt braku dostępności numeru telefonu.

Po wypełnieniu raportu otrzymasz unikatowy kod nazywany „kluczem raportu”. Zapisz swój klucz raportu i hasło. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Po upływie około 5-6 dni roboczych sprawdź swój raport pod względem informacji zwrotnych i pytań. W tym celu użyj swojego klucza raportu i hasła.

Tod Carpenter CEO

Firma Donaldson angażuje się w tworzenie miejsca pracy, w którym każda jednostka robi to, co właściwe. Będziemy się zachowywać w sposób zgodny z naszymi wspólnymi wartościami Uczciwości, Szacunku i Zaangażowania. Jeśli macie pytania lub wątpliwości dotyczące definicji właściwego zachowania, podzielcie się nimi. Nie pozwólcie, by cokolwiek skompromitowało nasze wartości.
EthicsPoint's Privacy Policy
|
|