Infolinia ds. kodeksu postępowania i postępowania w biznesie

W firmie Donaldson wierzymy, że kluczem do naszego sukcesu jest wieloletnie zaangażowanie w uczciwość w kontaktach z naszymi klientami, pracownikami, udziałowcami, władzami państwowymi, dostawcami, sąsiadami i społeczeństwem. Jesteśmy zaangażowani w zapobieganie naruszeniom zasad etycznych i konfliktom oraz do korygowania tych, które mogą wystąpić. Jeśli masz zastrzeżenia co do postępowania jakiegokolwiek pracownika firmy Donaldson lub osoby reprezentującej firmę Donaldson, chcemy o tym wiedzieć.

Chociaż stosujemy wewnętrzne kontrole i procedury, które naszym zdaniem zniechęcają i zapobiegają niewłaściwemu postępowaniu, istnieje łatwy sposób zgłaszania rzeczywistych lub podejrzanych działań, które mogą się wiązać z niewłaściwym postępowaniem lub naruszeniem naszego Kodeksu postępowania. Nasza infolinia ds. postępowania w biznesie jest zarządzana przez EthicsPoint, bezpieczne i niezależne źródło raportowania, zapewniające poufność i stały dostęp telefoniczny lub przez internet.

Pracownicy firmy Donaldson są zachęcani do omawiania wątpliwości ze swoim przełożonym, przedstawicielem działu kadr lub z działem prawnym. Pracownicy firmy Donaldson są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania znanych lub podejrzewanych naruszeń. Pracownicy, którzy w dobrej wierze zgłoszą kierownictwu niewłaściwe postępowanie, nie będą przedmiotem represji ani innych kar.

!
Zgłoś problem – formularz internetowy
Zgłoś problem – Porozmawiaj z operatorem
?
Zadaj pytanie
Przejdź dalej