OpenTalk

Zgodnie z wytycznymi Kodeksu każdy z nas ma obowiązek zgłaszania przypadków zachowań niebezpiecznych, nieetycznych lub potencjalnie szkodliwych. Obiecuję, że każde zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie. Pamiętajmy też, że bp wyznaje zasadę zero tolerancji dla działań odwetowych.

Murray Auchincloss, CEO
Zgłoś problem Informuj o działaniach lub zachowaniach sprzecznych z naszym Kodeksem. Zadaj pytanie Uzyskaj odpowiedzi na pytania związane z Kodeksem. Sprawdź postęp Sprawdź status zadanego pytania lub zgłoszonego problemu. Zadzwoń do nas Porozmawiaj bezpośrednio ze specjalistą ds. komunikacji w sprawie Twojego zapytania lub zgłoszonego problemu.

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o OpenTalk

Czym jest OpenTalk?

OpenTalk to globalny telefon zaufania BP. Stanowi poufny kanał, za pośrednictwem którego można zadać pytania lub zgłosić problem związany z etyką, przestrzeganiem procedur lub Kodeksu Postępowania BP.

Odwiedź naszą stronę obsługi klienta aby dowiedzieć się jak przekazać informacje i uwagi na temat naszych punktów sprzedaży.

Kto jest administratorem usługi OpenTalk?

Administratorem OpenTalk jest niezależna spółka (NAVEX), która świadczy swoje usługi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ma możliwość obsługi połączeń w ponad 75 językach. W większości lokalizacji można skontaktować się z OpenTalk anonimowo.

Z kim jeszcze mogę porozmawiać?

BP zachęca do kontaktu się z osobami, z którymi pracownik jest w stanie swobodnie porozmawiać. Może to być przełożony, inny członek kierownictwa, osoba z działów wsparcia np. z działu prawnego lub personalnego bądź członek zespołu ds. Etyki i Zgodności (Ethics and Compliance).

Co się dzieje po tym, gdy skontaktuję się z OpenTalk?

Po zadaniu pytania lub zgłoszeniu problemu telefonicznie lub online otrzymasz kod zgłoszenia i hasło, dzięki któremu można śledzić postępy w sprawie. Krótki opis sprawy przesyłany jest w formie elektronicznej do Case Managera w zespole ds. Etyki i Zgodności BP (Ethics and Compliance), który zapoznaje się ze sprawą i podejmuje decyzję o dalszych działaniach.

Jakie jest stanowisko BP w sprawie działań odwetowych?

bp nie toleruje działań odwetowych. Uważamy je za niewłaściwe postępowanie. Nasze zobowiązanie do przestrzegania tego zobowiązania zostało określone w pierwszej części naszego Kodeksu. Dążymy do zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i produktywnego miejsca pracy dla naszych pracowników i partnerów biznesowych, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności biznesowej. Każde zgłoszenie dotyczące działań odwetowych jest traktowane poważnie.

Czy zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem OpenTalk są bezpieczne i poufne?

BP korzysta z aplikacji EthicsPoint firmy NAVEX w celu administrowania usługą OpenTalk. Aplikacja EthicsPoint jest przechowywana na bezpiecznych serwerach NAVEX i nie jest częścią strony BP ani Intranetu BP. Wszelkie zgłoszenia traktowane są poufnie w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami w biznesie.