Naša zaveza

LKQ Corporation je organizacija z močnimi vrednotami odgovornosti in integritete. Naš kodeks ravnanja vsebuje splošne smernice za poslovanje z najvišjimi etičnimi standardi.

Družba LKQ Corporation je zavezana okolju, v katerem je odprta in poštena komunikacija pričakovana, ne predstavlja pa izjeme. Želimo, da se počutite dobro, ko se obrnete na svojega nadzornika ali vodstvo v primerih, ko menite, da je prišlo do kršitev pravil ali standardov.

V primerih, ko anonimno prijavo raje oddate zaupno, vas prosimo, da uporabite to odprto telefonsko linijo, ki jo gosti neodvisni ponudnik odprtih telefonskih linij EthicsPoint. Spodbujamo vas, da oddate prijave v povezavi s kršitvami, navedenimi v našem Kodeksu ravnanja, ter tudi prosite za smernice v zvezi s politikami in postopki ter posredujete pozitivne predloge in zgodbe.

Informacije, ki jih boste predložili, nam bo EthicsPoint posredovala na popolnoma zaupen način in anonimno, če se tako odločite. Zagotavljamo vam, da bodo vaše pritožbe slišane.

Kako izvesti prijavo?

Ko dokončate vaše poročilo, vam bo dodeljena edinstvena koda, imenovana »ključ poročila«. Zapišite si vaš ključ poročila in geslo in ju shranite na varno mesto. Po preteku 5-6 delovnih dni uporabite ključ in geslo poročila, da preverite, ali so v poročilu povratne informacije ali vprašanja.