Obs! Denna webbplats ligger på EthicsPoints säkra servrar och är inte en del av Baxters webbplats eller intranät.
Uppförandekod Vanliga Frågor (FAQ)
Rapportera ett ärende Uppföljning

Välkommen till Baxters hjälptelefon för etik och efterlevnad

Baxters hjälptelefon för etik och efterlevnad är en resurs som är utformad för att hjälpa dig kommunicera med avdelningen för etik och efterlevnad gällande faktiska eller misstänkta brott mot Baxters uppförandekod (koden). All information som du lämnar genom hjälptelefonen förblir sekretessbelagd till den största möjliga omfattningen. Alla rapporter och förfrågningar skickas genast vidare till avdelningen för etik och efterlevnad för att granskas av lämplig expert inom området.

Vårt åtagande

Vi på Baxter arbetar hårt för att bibehålla de högsta standarderna för uppföranden och etiskt uppförande inom verksamheten. Att arbeta med tillit och integritet är grunden för vår verksamhet – det är det som gör det möjligt för Baxter att skapa hållbara kundrelationer runt om i världen. Vi förlitar oss på våra anställda, kunder och affärspartners för att hjälpa oss upprätthålla denna praxis. Det är allas ansvar att framkomma med incidenter eller problem som de vet kan påverka företaget. Om du misstänker eller vet om beteende som bryter mot koden ber vi dig att genast rapportera den informationen.

Regler mot vedergällning

Baxter tolererar inte vedergällning mot någon som i god tro rapporterar observerat, eller misstänkt, olagligt eller oetiskt uppförande, eller kodrelaterade regelbrott.