OMEGA Compliance
ติดตั้งบน server ที่มีความปลอดภัยของ EthicsPoint
ATTENTION!
ข้อควรระวัง!
เว็บเพจนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ EthicsPoint และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ต Omega.

สายด่วนจริยธรรมและกฏระเบียบ มีไว้สำหรับคำถามและคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย บุคคลที่ต้องติดต่อ หรือการดำเนินการที่เหมาะสม และสำหรับรายงานเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของ Omegaที่เป็นไปได้, หลักปฏิบัติของผู้จำหน่ายสินค้าให้ Omega, นโยบายของ Omega หรือกฏหมาย

ด้วยวิธีการรายงานเช่นนี้เปิดโอกาสให้บุคคลใดๆสามารถแจ้งการฝ่าผืนกฎ ไม่ถูกจริยธรรม หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เป็นไปได้ผ่านทาง Hotline ภาษาต่างๆ หรือโดยการกรอกข้อมูลผ่านทางเวบไซต์

ผู้โทรไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ (ไม่ใช้รหัสผู้โทร), และสำหรับผู้ที่บอกชื่อจะได้รับการปกป้องตามกฏหมาย Ethics Helpline ได้รับการควบคุมดูแลโดยผู้ให้บริการอิสระนอกองค์กร (EthicsPoint) ซึ่งเป็นผู้ช่วยทำให้แน่ใจถึงข้อมูลความลับและการเปิดเผยตัวตนของผู้โทร

สำหรับคำอธิบายชนิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมบูรณ์กว่าที่จะรายงานในเวบไซต์นี้ หรือทาง Hotline กรุณาคลิกบนลิงค์ "ทำรายงาน" ด้านบน เหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับการคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอย่างกระทันหัน ควรจะรายงานทันทีต่อบริการฉุกเฉิน

โปรดสังเกต: ถ้าคุณเลือกรายงานผ่านเวบไซต์นี้ กรุณาอย่าลืมกลับมายังเวบไซต์นี้ภายใน 48 ชม.ถ้าเป็นไปได้ เพื่อตอบคำถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่ทางบริษัทอาจจะเกี่ยวกับรายงานของคุณ ถ้าคุณเลือจะใช้ฟรี สำหรับรายงานทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อกลับมาอีกครั้ง และโอเปอเรเตอร์จะคอยช่วยเหลือคุณในการตอบคำขอหรือคำถาม

โปรดจำไว้ว่า คุณอาจไม่ต้องบอกชื่อ ไม่ว่าคุณจะรายงานผ่านทางเวบไซต์นี้ หรือทางHotline

EthicsPoint ไม่ใช่บริการฉุกเฉิน
อย่าใช้เวบไซต์นี้แจ้งเหตุการณ์เร่งด่วนเกี่ยวกับการคุกคามชีวิตหรือทรัพย์สิน รายงานที่ส่งผ่านทางบริการนี้อาจไม่ได้รับการตอบรับในทันที หากคุณต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โปรดติดต่อองค์กรท้องถิ่นของคุณ