ЕЗИК

Съобщаване за притеснение

Кликнете тук, за да съобщите за предполагаемо нарушение на Етичния кодекс и Кодекса за бизнес поведение на Oracle.

Задаване на въпрос

Кликнете тук, за да зададете въпрос относно етиката или да поискате насоки или обучение относно политиките на Oracle.