Eettinen kuuma linja

Sitoumuksemme

Uskomme, että eettinen ja rehellinen toiminta on välttämätöntä, ja haluamme antaa työntekijöillemme, asiakkaillemme ja kaikille muille kumppaneillemme mahdollisuuden toimia oikein ja puhua, jos heillä on huolia. Standard Industries Ethics Hotline -palvelun avulla kuka tahansa voi ilmoittaa huolenaiheista tai käytöksestä, joka on eettisissä ohjeissamme, yrityskäytännöissämme ja sovellettavissa laeissamme esitettyjen periaatteiden vastaista. Lain sallimissa rajoissa raportit voidaan toimittaa nimettömänä, ja kaikki ilmoitukset käsitellään äärimmäisen luottamuksellisesti.