Eettinen kuuma linja

Sitoumuksemme

Uskomme, että eettinen ja rehellinen toiminta on välttämätöntä, ja haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden tehdä oikein ja puhua, jos ja kun heillä on huolenaiheita. Standard Industries -yhtiön eettinen kuuma linja antaa työntekijöille ja liiketoiminnan vastuuhenkilöille mahdollisuuden eri puolilla yhteisöä raportoimaan huolista tai käyttäytymisestä, joka on ristiriidassa toimintaohjelmissamme, yrityskäytännöissämme ja sovellettavissa laeissa esitettyjen periaatteiden kanssa. Jos laki sen salli, raportit voidaan antaa nimettömänä, ja kaikkia raportteja käsitellään erittäin luottamuksellisesti.