Got a Concern?

Minden tevékenységünket a vállalatunk értékeit és szakmai normáit szem előtt tartva végezzük. Elköteleztük magunkat a feddhetetlen működés és a legszigorúbb etikai normáknak való megfelelés mellett vállalatunk, munkatársaink és a közösségeink érdekében.

Vállalatunknál kivétel nélkül mindenkitől elvárjuk az őszinte és nyílt kommunikációt. Amennyiben aggálya van egy lehetséges helytelen viselkedéssel vagy törvények, szabályzatok, értékek vagy a szakmai kódex megszegésével kapcsolatban, jelezze a vállalat csoportvezetőinek vagy vezetőségének. Elképzelhető azonban, hogy Ön más módon szeretne bejelentést tenni. Ebben az esetben áll rendelkezésre a Got a Concern? .

A Got a Concern? a munkahelyi környezetben áll rendelkezésre bárki számára, ideértve a munkatársakat, ügyfeleket, tanácsadókat, korábbi kollégákat, állásra jelentkezőket, szolgáltatókat és egyéb külső feleket. Aggályát jelezheti szóban telefonon, vagy írásban a webes űrlapon keresztül.

A Got a Concern? eszközön keresztül tett bejelentéseket a NAVEX, egy független fél kapja meg, amely a bejelentéseket a lehető legteljesebb mértékben bizalmasan kezeli. A NAVEX nem foglalkozik az ügyek kivizsgálásával, hanem továbbítja az aggályokat és kérdéseket a McKinsey vállalatnak, hogy megtehessük a szükséges intézkedéseket.

Arra bátorítjuk, hogy a bejelentés beküldésekor fedje fel személyazonosságát, de természetesen névtelenül is tehet bejelentést. Azonban ha felfedi személyazonosságát, és megadja elérhetőségi adatait, azzal megkönnyíti számunkra aggálya kivizsgálását. Egyes országokban a hatályos törvények tiltják a névtelenül történő bejelentést, illetve csak adott kategóriába tartozó szabályszegések bejelentését teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy bejelentését ennek megfelelően kell kezelnünk.

Ha bejelentést küldött be, annak állapotát a bejelentéskulcs és a jelszó birtokában ellenőrizheti.

Ne féljen jelezni aggályait. Nem tűrjük a megtorlást az olyan személyekkel szemben, akik tanácsot kérnek, aggályt jeleznek, vagy részt vesznek egy ügy kivizsgálásában. Ha úgy érzi, megtorlás áldozata lett, használhatja a Got a Concern? eszközt, vagy ha Ön a McKinsey munkatársa, a problémát jelezheti vezetőjének vagy a munkatársakért felelős képviselőnek.

Ne feledje:

Amennyiben törvény írja elő, haladéktalanul értesítjük a Got a Concern? eszközön keresztül tett bejelentésben szereplő személyeket, kivéve, ha a vizsgálat sértetlensége és a bejelentés szempontjából lényeges adatok megőrzése céljából szükségszerűen el kell halasztani a tájékoztatást. Ha Ön nem névtelenül tett bejelentést, csakis abban az esetben fogjuk személyazonosságát felfedni, ha feltétlenül szükséges vagy törvény írja elő.

Az Ön által megadott adatok hatással lehetnek a McKinsey munkatársaira, illetve külső fél munkatársaira is, akik az adott eseményben érintettnek minősülnek. Arra kérjük, hogy csakis olyan információkat osszon meg, amelyekről megalapozottan úgy véli, hogy pontosak. Ha szándékosan közöl pontatlan vagy félrevezető információkat, az fegyelmi intézkedést vonhat maga után, vagy jogi következményekel járhat.