Etikk­hjelpelinje

Vår forpliktelse

Vi mener at det å opptre etisk og med integritet er avgjørende, og vi ønsker å styrke våre ansatte, våre kunder og alle andre partnere til å gjøre det rette og si fra hvis og når de har bekymringer. Standard Industries Ethics Hotline gjør det mulig for alle å rapportere bekymringer eller atferd som er i motsetning til prinsippene skissert i våre etiske retningslinjer, bedriftspolicyer og gjeldende lover. Der det er tillatt ved lov, kan rapporter sendes anonymt, og alle rapporter vil bli behandlet med den største konfidensialitet.