Etikk­hjelpelinje

Vår forpliktelse

Vi mener at det å opptre etisk og med integritet er avgjørende, og vi ønsker å styrke våre ansatte til å gjøre det rette og si fra hvis og når de har bekymringer. Standardindustriens etikkhjelpelinje gjør det mulig for ansatte og kontigente arbeidere på tvers av våre enheter å rapportere bekymringer eller atferd som er i opposisjon til prinsippene som er beskrevet i våre etiske retningslinjer, bedriftsretningslinjer og gjeldende lover. Der det er lovlig tillatt, kan rapporter sendes inn anonymt, og alle rapporter blir behandlet med den største konfidensialitet.